Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Trzy sposoby na odwołanie testamentu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Trzy sposoby na odwołanie testamentu

Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Dawid Szwarc

Posiadam dwa testamenty, jeden spisany własnoręcznie, drugi - który był uzupełnieniem tego pierwszego - w formie aktu notarialnego. Dokumenty pokazałem najbliższym, aby wiedzieli, w jaki sposób będzie wyglądać dziedziczenie po mojej śmierci. Chciałbym jednak dokonać zmian. Czy mogę te testamenty anulować i spisać nowy? Jeśli tak, to w jaki sposób te dokumenty unieważnić?

Spadkodawca może w każdym czasie (o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych) zmienić bądź odwołać testament. Nie ma przy tym również znaczenia, że o treści dotychczasowych testamentów została poinformowana rodzina. Mimo wszystko, aby uniknąć pewnych nieporozumień w przyszłości, warto jednak rozważyć, czy nie poinformować bliskich o zmianie bądź odwołaniu testamentów, skoro wcześniej mieli wiedzę o tym, w jaki sposób miało wyglądać dziedziczenie po śmierci Czytelnika.

Pierwszy ze sposób odwołania testamentów polega na tym, że w zamiarze odwołania spadkodawca testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność (np. przedrze dokument na pół i pozostawi z odpowiednią informacją). Drugi sposób to dokonanie w dotychczasowym testamencie zmian, z których wynikać będzie wola odwołania jego postanowień (np. na końcu testamentu własnoręcznego spadkodawca zamieści informację, że w określonym dniu anuluje jego treść, po czym zamieści swój własnoręczny wyraźny podpis). Natomiast trzeci sposób sprowadza się po prostu do sporządzenia nowego testamentu. Stanowi o tym art. 946 Kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, które są z tym związane. Gdyby zdarzyło się tak, że testator sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego. Jeśli ma nastąpić anulowanie, najlepiej zamieścić w nowym testamencie odpowiedni zapis, np.: "Unieważniam w całości testament sporządzony w dniu 12 lipca 2013 r.".

Nie jest przy tym żadną przeszkodą, że testament został sporządzony w formie aktu notarialnego. Nie obowiązuje reguła, że testament sporządzony u notariusza można anulować tylko u notariusza. Najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku własnoręczne spisanie nowego testamentu, w którym dojdzie do odwołania testamentu notarialnego poprzez precyzyjne wskazanie, o jaki akt notarialny chodzi. Nie zaleca się zatem odwołania testamentu notarialnego w taki sposób, że się go podrze, zniszczy, zwłaszcza że informacja o testamencie znajduje się również m.in. we właściwej kancelarii notarialnej. Samo podarcie i zniszczenie dokumentu bez zamieszczenia dodatkowej informacji może pozostawić zbyt wiele wątpliwości interpretacyjnych co do intencji testatora.

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60