Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   W jaki sposób udzielić ważnego pełnomocnictwa?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

W jaki sposób udzielić ważnego pełnomocnictwa?

Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Dawid Szwarc

Ojciec jest bardzo chory. W związku z prowadzoną działalnością często musi załatwiać sprawy w urzędach. W obecnej sytuacji postanowił udzielić mi pełnomocnictwa, aby usprawnić te formalności. Czy przepisy przewidują jakieś szczególne wymogi dla osoby pełnomocnika, czy też dla samego dokumentu pełnomocnictwa?

W większości spraw można działać przez pełnomocnika. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Wskazuje tak art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Przykładowo przez pełnomocnika nie można załatwić spraw związanych z wydaniem paszportu.

Przepisy nie przewidują jakichś szczególnych wymogów, które musi spełniać osoba pełnomocnika. Nie musi ona nawet dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych, co oznacza, że zasadniczo pełnomocnikiem może być również osoba niepełnoletnia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W przypadku formy dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Należy dodać, że w sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Powołany przepis daje jednak tyle możliwości interpretacji, że mimo wszystko, jeśli jest to możliwe, zaleca się udzielenie pełnomocnictwa nawet w takich sprawach - koszt z tym związany będzie z pewnością mniejszy niż konieczność ponownej wizyty w urzędzie. Z treści dokumentu pełnomocnictwa powinno szczegółowo wynikać nie tylko, kto jest mocodawcą, kto jest pełnomocnikiem, ale jaki jest dokładnie zakres upoważnienia. Pełnomocnictwo może obejmować umocowanie do prowadzenia wszelkich spraw w imieniu i na rzecz mocodawcy, do prowadzenia tylko kilku szczegółowo wskazanych spraw bądź nawet do prowadzenia tylko części danej sprawy czy wręcz do dokonania jednej czynności.

Zasadniczo złożenie dokumentu stwierdzającego m.in. udzielenie pełnomocnictwa to czynność podlegająca opłacie skarbowej, choć przewiduje się szereg zwolnień (np. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60