Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Wypoczynek w lesie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypoczynek w lesie

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Dawid Szwarc

W czasie majowego weekendu byłem z rodziną na wyjeździe, podczas którego zrobiliśmy sobie przerwę (zaparkowaliśmy samochód na drodze leśnej i chwilę spacerowaliśmy po lesie). Wówczas zatrzymała nas straż leśna i udzieliła mi upomnienia, że pojazd zatrzymałem w niedozwolonym miejscu, za co grozi nawet mandat. Nie było jednak żadnej informacji o zakazie zatrzymywania się czy w ogóle wjazdu do lasu. Czy stanowisko straży leśnej było prawidłowe?

Wszystko zależy oczywiście od okoliczności sprawy, niemniej korzystanie z lasów państwowych podlega określonym ograniczeniom, a niektóre z nich obowiązują także wtedy, gdy przed wjazdem (wejściem) do lasu nie widnieje żadna informacja w tej sprawie. Regułą jest, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności. Nie dotyczy to przypadków, gdy las objęty jest stałym bądź okresowym zakazem wstępu. Określa tak art. 26 ustawy o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788). Oczywiście z lasu prywatnego będzie można korzystać, gdy wyrazi na to zgodę właściciel oraz gdy nie będą obowiązywać żadne odgórne zakazy (np. związane z suszą i zagrożeniem pożarowym).

Stałym zakazem wstępu objęte są m.in. lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości, ostoje zwierząt czy obszary zagrożone erozją. Z kolei nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa m.in. gdy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego, występuje duże zagrożenie pożarowe. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu oznacza się tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.

Z kolei ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Z opisu sprawy wynika, że droga, na którą wjechał Czytelnik, miała charakter drogi leśnej - tym samym brak informacji dopuszczającej ruch po tej drodze był równoznaczny z zakazem wjazdu. Podobnie postój wspomnianych wcześniej pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Przepisy przewidują również wiele zakazów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Przykładowo ten, kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, popełnia wykroczenie, za które grozi kara aresztu, grzywny albo nagany. W lasach zabronione jest również m.in. puszczanie psów luzem, hałasowanie oraz używanie sygnałów dźwiękowych.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60