Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Zajęcie sąsiedniej nieruchomości w związku z budową domu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zajęcie sąsiedniej nieruchomości w związku z budową domu

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Dawid Szwarc

Posiadam niewielką nieruchomość na terenie miasta. Chcę rozpocząć budowę domu. Działka jest na tyle mała, że ciężko będzie prowadzić niektóre prace bez możliwości skorzystania z gruntu sąsiada. Czy jeśli sąsiad się na to nie zgodzi, mam możliwość uzyskania tego uprawnienia w inny sposób?

TAK. Istnieje możliwość zwrócenia się do organu budowlanego celem wydania stosownej decyzji w tej sprawie. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela na takie wejście. Musi uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Jeżeli nie ma możliwości dojścia z sąsiadem do porozumienia w tej kwestii, inwestor może złożyć wniosek do starostwa. Wówczas właściwy organ w terminie 14 dni rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności takiego wejścia. Stanowi o tym art. 47 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. Kluczowe w tej sprawie jest zatem właściwe uzasadnienie wniosku. Czytelnik powinien zatem wskazać z jakich powodów zajęcie sąsiedniej nieruchomości jest niezbędne dla racjonalnego prowadzenia robót. Warto również nadmienić, że podejmowane były próby dojścia z sąsiadem do porozumienia, które zakończyły się niepowodzeniem. W praktyce wskazuje się bowiem, że warunkiem wydania rozstrzygnięcia o prawie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości jest brak dobrowolnej zgody jej właściciela. Nie można zatem kierować takiego wniosku bez rozmowy z sąsiadem. Co istotne, starosta nie określa w decyzji wynagrodzenia za korzystanie z sąsiedniej nieruchomości, tym samym nie może to być warunkiem wpuszczenia na teren sąsiada. Roszczenia sąsiada związane z takim wynagrodzeniem mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym.

Inwestor, po zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.


Zanim skieruje się wniosek do starosty w sprawie zgody na zajęcie sąsiedniej nieruchomości, należy podjąć próby rozmowy z jej właścicielem.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60