Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Odszkodowanie uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odszkodowanie uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji

Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Dawid Szwarc

Złożyłem wniosek o wypłatę odszkodowania z polisy autocasco. Nie otrzymałem jeszcze żadnych środków, jednak przysłano do mnie pismo, że zakład ubezpieczeń w związku z powziętymi informacjami będzie kierował do prokuratury wniosek w sprawie podejrzenia popełnienia przeze mnie przestępstwa. Zarzuca się mi, że zwiększyłem szkodę w sposób świadomy, aby uzyskać większe odszkodowanie. Co, jeśli te zarzuty się potwierdzą?

W takiej sytuacji Czytelnik nie tylko nie otrzyma żadnego odszkodowania, ale może zostać również skazany za popełnienie przestępstwa. Chodzi o tzw. wyłudzenie odszkodowania. Zgodnie z przepisami, ten, kto w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takie postępowanie ubezpieczonego naraża ubezpieczyciela na szkodę.

To właśnie określony rodzaj zdarzenia nadaje umowie zawieranej z ubezpieczycielem (a więc i samemu stosunkowi ubezpieczeniowemu) charakter losowy - mowa tutaj o "wypadku". Będą nim zatem różnego rodzaju zdarzenia, które mogą przytrafić się w sposób niezamierzony, np. przy umowie autocasco będzie to kradzież pojazdu, uszkodzenie w wyniku kolizji drogowej, wybicie szyby itp. Natomiast osoba, która w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie będące podstawą do jego wypłaty (ewentualnie powiększa szkodę celowo) i domaga się odszkodowania, dopuszcza się przestępstwa. Celowe spowodowanie uszkodzenia albo jego powiększenie, które skutkuje obowiązkiem wypłaty odszkodowania (zwiększonego odszkodowania) po stronie ubezpieczyciela nie jest bowiem żadnym wypadkiem, a działaniem celowym, zamierzonym, skierowanym po to, by uszczuplić mienie ubezpieczyciela. Wynika to z art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Należy dodać, że nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania (dobrowolnie, a zatem nie na skutek działania organów ścigania). Samo niepodleganie karze nie oznacza, że sprawca formalnie nie jest uznany za winnego, a jedynie, że nie wymierza mu się kary. Kluczowe jest jednak to, aby działanie sprawcy cechowała pełna dobrowolność postępowania, które nie będzie motywowane tym, że przykładowo uzyskał informację o wszczęciu wobec niego postępowania karnego.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60