Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Odpowiedzialność dewelopera po upływie terminu rękojmi
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpowiedzialność dewelopera po upływie terminu rękojmi

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Marcin Mendel

Przed czterema laty kupiliśmy z mężem dom. Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym, zakup nastąpił bezpośrednio od dewelopera. Kilka miesięcy temu zauważyliśmy, że dach płaski nad garażem przecieka. Okazało się, że na połaci zastosowano papę nienadającą się do wierzchniego krycia dachu, a także nie wykonano właściwych opierzeń. Deweloper twierdzi, że nie ponosi za to odpowiedzialności, gdyż minęły już terminy rękojmi i gwarancji. Co można w tej sytuacji zrobić?

Jest możliwość dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (dewelopera). Kupujący może skorzystać z kilku środków ochrony, nie jest ograniczony jedynie do rękojmi czy gwarancji. W opisanym przypadku możliwe jest dochodzenie naprawienia szkody na podstawie przepisów o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Dłużnik (tu: deweloper, sprzedawca) obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Stanowi o tym art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Deweloper jest profesjonalistą, dlatego wymaga się od niego większej staranności - należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Po czterech latach od nabycia własności uprawnienia z tytułu rękojmi są już przedawnione (podobnie uprawnienia z gwarancji, jeśli przewidywała je umowa). Niemniej roszczenia odszkodowawcze Czytelników nie przedawniły się - termin przedawnienia w tym przypadku wynosi aż 10 lat. W okresie gdy kupującym przysługują uprawnienia z rękojmi (gwarancji) oraz uprawnienia odszkodowawcze, mają oni prawo wyboru, z których roszczeń skorzystają. Po upływie terminów z tytułu rękojmi (gwarancji) pozostaje jedynie możliwość skorzystania z roszczeń w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy.

To, na co Czytelnicy muszą zwrócić uwagę, to odmienny rodzaj okoliczności, które w takim przypadku wymagają wykazania przez stronę kupującą (inwestora) niż w przypadku korzystania z rękojmi.

Przy wyborze odpowiedzialności kontraktowej należy udowodnić fakt nienależytego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę (dewelopera), rodzaj i wysokość szkody oraz istnienie normalnego związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą. Szkoda to różnica między wysokością zapłaconej ceny, będącej ekwiwalentem niewadliwego przedmiotu sprzedaży, a wartością rzeczy wadliwej w chwili jej wydania kupującemu. W tym przypadku wykonawca (sprzedawca) nie odpowiada za samo istnienie wady, lecz za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (przy rękojmi kupujący musi jedynie udowodnić istnienie wady).

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60