Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Decyzja o warunkach zabudowy także dla osoby trzeciej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Decyzja o warunkach zabudowy także dla osoby trzeciej

Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Dawid Szwarc

Posiadam decyzję o warunkach zabudowy działki, którą obecnie planuję sprzedać. Przyszły właściciel chciałby jednak wybudować na niej nieco inny obiekt. Grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. Przed kupnem nowy inwestor chciałby mieć pewność, że będzie mógł zrealizować zamierzony projekt. Czy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie nowych warunków, skoro nie jest jeszcze właścicielem terenu, a dla działki zostały już wydane warunki zabudowy na moją rzecz?

Będzie to możliwe. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Każdy z wniosków organ rozpatruje oddzielnie i doręcza odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Można również wydać temu samemu wnioskodawcy kilka różnych decyzji, jeśli dotyczą różnych inwestycji. Nie ma więc przeszkód, aby inwestor zainteresowany kupnem działki, o której mowa w pytaniu, złożył wniosek o wydanie mu warunków zabudowy, mimo że dla tej samej działki zostały już one wydane Czytelnikowi. Stanowi o tym art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Przyszły właściciel może zatem złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy, mimo że nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie. W jednym z wyroków sąd administracyjny wskazał, że przywołana regulacja prawna stanowi o możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w stosunku do nieograniczonej liczby wnioskodawców (wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 1229/11).


Decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą tego samego terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.


Uzyskanie decyzji przez jednego wnioskodawcę nie wstrzymuje możliwości wnioskowania przez inne podmioty o ustalenie warunków zabudowy danego terenu. Co więcej, wnioskodawca, który już uzyskał warunki zabudowy, może po raz kolejny złożyć wniosek dotyczący tego samego obszaru, ale tylko pod warunkiem, że przedmiotem wniosku jest inna inwestycja (może również złożyć wniosek o zmianę obecnych warunków zabudowy).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60