Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Informowanie o nabyciu nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Informowanie o nabyciu nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Dawid Szwarc

Otrzymałem pismo z urzędu gminy z informacją o tym, że wbrew obowiązkowi nie złożyłem zeznania o nabyciu mieszkania. Podczas podpisywania aktu notarialnego, a także w protokole przekazania lokalu umówiłem się ze sprzedawcą, że dokona on zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu. Czy stawiane mi obecnie zarzuty są uzasadnione?

TAK, obowiązek dokonania zgłoszenia wynika bezpośrednio z przepisów i nie można go znieść w drodze jakiegokolwiek porozumienia. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, które wpływa na wysokość opodatkowania. Zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość mają obowiązek złożyć wspomnianą deklarację - dla pierwszego moment podpisania aktu notarialnego to zdarzenie powodujące wygaśnięcie obowiązku, dla drugiego - powstanie obowiązku podatkowego. Stanowi o tym art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala zasadniczo w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Przy czym od 1 stycznia br. obowiązuje przepis, w myśl którego w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60