Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Dawid Szwarc

Mój sąsiad podczas jesiennych prac na ogrodzie stworzył przy naszej wspólnej granicy kilka nasypów z ziemi, zmieniając naturalne ukształtowanie terenu, w wyniku czego cała woda deszczowa z jego działki spływa teraz na mój teren. Co więcej, w bardzo bliskiej odległości od płotu urządził duży kompostownik i miejsce na odpady, przez co na naszą działkę dochodzą intensywnie nieprzyjemne zapachy. Sąsiad nie reaguje mimo zgłaszanych uwag. Czy z tą sytuacją można coś zrobić?

W pytaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące tzw. immisji pośrednich i bezpośrednich. Działania właściciela nieruchomości muszą mieścić się w ramach uprawnień, które są ograniczone przez przepisy i zasady współżycia społecznego. Dotyczy to w szczególności tzw. prawa sąsiedzkiego. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Stanowi o tym art. 144 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Immisje bezpośrednie polegają na bezpośredniej ingerencji z sąsiedniego gruntu (np. poprzez odprowadzanie ścieków czy wód opadowych na grunt sąsiada). Natomiast te pośrednie ingerują w sferę sąsiada bez fizycznej styczności z gruntem, np. poprzez nieprzyjemny zapach czy nadmierny hałas. Immisje są niedozwolone, ale tylko wtedy, gdy przekraczają przeciętną miarę. Pewne uciążliwości sąsiedzi muszą zatem znosić i nie mogą takich działań zaskarżyć. Ocena czy miara została przekroczona jest często trudna, zwłaszcza gdy dotyczy to hałasu czy nieprzyjemnych zapachów.

Jeżeli działanie sąsiada przekracza tę miarę, wówczas Czytelnik może skorzystać z tzw. powództwa negatoryjnego na podstawie art. 222 § 2 K.c. i zażądać zaniechania określonych działań, a także usunięcia skutków, które już powstały. Warto jednak wcześniej wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do usunięcia/zmodyfikowania ukształtowania terenu czy też wspomnianego kompostownika i po bezskutecznym upływie terminu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


Roszczenia windykacyjne i negatoryjne właściciela nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości.


Trzeba również zauważyć, że działanie sąsiada może być niezgodne z prawem nie tylko w związku z immisjami, ale także przepisami budowlanymi (umieszczenie śmietników zbyt blisko granicy posesji).

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60