Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Zarząd sądowy dla nieruchomości wspólnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zarząd sądowy dla nieruchomości wspólnej

Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Dawid Szwarc

Wraz z rodzeństwem odziedziczyłem wiele lat temu nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym. Nasze relacje od początku nie układały się najlepiej. Mamy duże problemy w komunikacji i zarządzaniu wspólnym majątkiem. Żadna z osób nie chce pozbyć się udziału we własności, czy znieść współwłasności. W jaki sposób możemy usprawnić zarząd nieruchomością, tak aby z każdą większą sprawą nie spotykać się w sądzie?

W takiej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się być ustanowienie zarządcy sądowego (o ile współwłaściciele nie są zgodni by powierzyć ten zarząd innemu podmiotowi, w drodze umowy). Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. Stanowi o tym art. 203 Kodeksu cywilnego.

Zarządca ustanowiony sądownie ujawniany jest w księdze wieczystej nieruchomości. Koszty tego zarządu ponoszą współwłaściciele stosownie do posiadanych przez siebie udziałów. Koszt opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie zarządcy wynosi 100 zł. Od chwili ustanowienia zarządcy współwłaściciele mogą używać rzeczy, o ile nie przeszkadza to w wykonywaniu zarządu. Nadwyżkę dochodów przynoszonych przez nieruchomość, po pokryciu wydatków, wypłaca się współwłaścicielom w terminach określonych przez sąd. Sąd uchyli zarząd, gdy nie będzie podstawy dalszego jego trwania. Stanowi tak art. 614 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

W przypadku nieruchomości nieprzynoszącej dochodu omawiane rozwiązanie nie wydaje się być racjonalne i warto jednak pomyśleć o zniesieniu współwłasności.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60