Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Budowa oczka wodnego po zmianach w Prawie budowlanym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Budowa oczka wodnego po zmianach w Prawie budowlanym

Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Dawid Szwarc

Planuję rozpocząć budowę w ogrodzie oczka wodnego. Czy muszę uzyskać pozwolenie na budowę na wykonanie tego rodzaju inwestycji?

Inwestor nie musi w takim przypadku uzyskiwać pozwolenia na budowę. Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia budowlanego. Jednak oczko wodne to niewątpliwie obiekt budowlany, którego budowa, na mocy wyjątku wymaga mniejszych formalności. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią o budowie przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2. Jednak po zmianach w przepisach, które wejdą w życie 28 czerwca br., dopuszczalne będzie budowanie bez pozwolenia na budowę jeszcze większych obiektów - aż do 50 m2. Stanowi o tym art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Czytelnik powinien pamiętać, że brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, iż inwestor nie musi podjąć żadnych czynności formalnych przed rozpoczęciem prac. Ma on bowiem obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru wykonywania prac do właściwego organu budowlanego (art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). Zgłoszenia trzeba dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Po zmianach w przepisach, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60