Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Zawiadomienie o zakończeniu budowy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Dawid Szwarc

Wkrótce kończę budowę domu. Czy prawdą jest, że zamieszkanie w domu jest możliwe dopiero wtedy, gdy organ budowlany wyda stosowną zgodę? Chciałbym możliwie szybko wprowadzić się z rodziną.

Zgody organu nie potrzeba, ale wymaga się stosownego zawiadomienia i odczekania 21 dni. W myśl przepisów do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę (m.in. przy budowie domu jednorodzinnego), można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Wynika to z art. 54 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Brak sprzeciwu w powyższym terminie pozwoli Czytelnikowi legalnie zamieszkać w nowym domu. Warto pamiętać, jak oblicza się wskazany termin - początkiem biegu terminu jest doręczenie zawiadomienia do organu budowlanego. Jeśli więc minie 21 dni od otrzymania zawiadomienia przez organ, a inwestor nie otrzyma żadnej jego decyzji, może przystąpić do użytkowania obiektu. "Termin dla zgłoszenia przez organ sprzeciwu, określony w art. 54 ust. 1 ustawy (…) obejmuje także doręczenie decyzji stronie" (wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2002 r., sygn. akt II SA/Kr 965/02). Kluczowa jest zatem data doręczenia, a nie wydania decyzji administracyjnej.

Brak prawidłowego działania ze strony inwestora skutkuje nałożeniem surowej kary (w przypadku budynku jednorodzinnego jest to obecnie 10 tys. zł).

Na marginesie warto dodać, że po zmianie przepisów Prawa budowlanego, które wejdą w życie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, do użytkowania tego rodzaju obiektu budowlanego będzie można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Co więcej, odmiennie uregulowano liczenie terminu na dokonanie sprzeciwu. W myśl nowo dodanego art. 30 ust. 6a, za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej albo w przypadku, gdy doręczenia następują w formie elektronicznej (art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego) - dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60