Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Zmiana wysokości udziałów przysługujących właścicielom lokali w nieruchomości wspólnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana wysokości udziałów przysługujących właścicielom lokali w nieruchomości wspólnej

Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Marcin Mendel

Kilka lat temu nabyłem lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Okazuje się, że mój udział jest określony błędnie, bo jest on taki sam, jak w przypadku niektórych większych lokali. Czy jest możliwe przeprowadzenie zmiany tych udziałów, tak aby były one proporcjonalne do wielkości lokali?

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

W sytuacji gdy wielkości te zostały obliczone błędnie, a następnie dokonano skutecznego wyodrębnienia lokalu jako odrębnej nieruchomości, powstaje problem, jak poprawić taki błąd. Kwestią tą zajmował się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 14 marca 2002 r., sygn. akt IV CKN 896, Sąd orzekł, że: "Wadliwe określenie wielkości udziałów przypadających właścicielom lokali we wspólnej nieruchomości, dokonane w czynnościach prawnych wyodrębnienia i sprzedaży lokali, powoduje nieważność tylko postanowień dotkniętych wadą". Sąd wskazał, że właściciele lokali mają udziały we wspólnej nieruchomości w częściach ułamkowych, obliczonych w sposób ściśle ustalony w przepisach. To powoduje, że w miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzi przepis ustawy, nie zachodzi więc nieważność całej czynności prawnej. Ostatecznie zatem, w opisanej sytuacji każdy pozostaje właścicielem lokalu, który nabył, w tym każdy właściciel lokalu powinien pozostawać właścicielem takiej ułamkowej części nieruchomości wspólnej, jaką według ustawy powinien nabyć wraz z lokalem, niezależnie od tego, czy ułamek ten wyliczono zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, czy inaczej.

Jeśli więc określenie udziału Czytelnika w nieruchomości wspólnej nastąpiło wbrew powołanemu przepisowi ustawy, to wówczas przysługuje mu powództwo o uzgodnienie treści stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Konieczność wytoczenia powództwa zajdzie jednak dopiero wtedy, gdy pozostali właściciele lokali odmówią notarialnego sprostowania wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60