Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Zniesienie współwłasności nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Dawid Szwarc

Od blisko dwóch lat jestem wraz z rodzeństwem współwłaścicielką rodzinnego domu. Niestety, nie jestem traktowana w sprawiedliwy sposób - nie mam dostępu do nieruchomości. Czy wbrew woli rodzeństwa mogę żądać zniesienia współwłasności? Jeśli tak, to jak to formalnie wygląda? Po nabyciu spadku podpisałam z rodzeństwem porozumienie, w myśl którego przez trzy lata nikt z nas nie będzie o takie zniesienie się ubiegał. Czy jest ono wiążące?

Zasadniczo każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Niezależnie zatem, jakim udziałem Czytelniczka dysponuje, może złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości. Wspomniane uprawnienie można w drodze wyjątku wyłączyć na okres nie dłuższy niż pięć lat. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat. Przedłużenie można ponowić. Porozumienie Czytelniczki i rodzeństwa wyłączyło zatem prawo zniesienia współwłasności - na tę chwilę nie będzie to więc możliwe. Dalsze przedłużenie tego terminu jest możliwe, ale pod warunkiem, że zgodzą się na to wszyscy właściciele. Jeśli się nie zgodzą, porozumienia nie będzie i gdy termin trzyletni zakończy swój bieg, Czytelniczka będzie mogła złożyć do sądu stosowny wniosek.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Wynika to z art. 211 Kodeksu cywilnego. W wielu sytuacjach podział nieruchomości jest niemożliwy bądź niekorzystny dla samej nieruchomości. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jeżeli takie dopłaty lub spłaty zostały ustalone, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W przypadku rozłożenia dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. Często taki podział bywa możliwy, gdyż ten, kto otrzymał wyłączną własność, może np. zaciągnąć kredyt zabezpieczony hipotecznie i w ten sposób uzyskać środki potrzebne na spłatę pozostałych współwłaścicieli.

Najmniej korzystnym rozwiązaniem jest dokonanie sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w trybie licytacji) i podzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy zainteresowanych (cena uzyskana ze sprzedaży będzie niższa, ponadto konieczne będzie jeszcze pokrycie kosztów postępowania).

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60