Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Uproszczony tryb przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczony tryb przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Dawid Szwarc

Jestem na etapie poszukiwania działki celem budowy domu. W jednej z ofert zaznaczone jest, że do działki "dołączone" jest już pozwolenie na budowę domu. Prezentowany projekt domu odpowiada mi. Czy rzeczywiście kupując taką działkę będę zwolniony z konieczności samodzielnego uzyskiwania pozwolenia?

W pewnym uproszczeniu można tak powiedzieć. Niemniej jednak pozwolenie na budowę nie jest związane z nieruchomością, a z konkretnym podmiotem, np. właścicielem działki. Jest bowiem wydawane w formie decyzji administracyjnej, a ta posiada zawsze określonego adresata. Adresat takiej decyzji nie może skutecznie przenieść jej na inną osobę.

Celem uproszczenia procedury przepisy przewidują jednak, że organ budowlany, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stanowi o tym art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (a więc w tym przypadku zbywca działki i Czytelnik). Nie jest zatem tak, że pozwolenie na budowę przechodzi "automatycznie" wraz z nabyciem własności nieruchomości. Pewne formalności w tym zakresie trzeba będzie wykonać, jednak są one niewspółmiernie prostsze i mniej czasochłonne niż występowanie o wydanie pozwolenia na budowę w normalnym trybie.

Omówiona procedura ma sens tylko wtedy, gdy nowy właściciel działki będzie chciał wykonywać dokładnie taką samą inwestycję, jak planował to jego poprzednik.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60