Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Tytuł prawny do lokalu uprawniający do dodatku mieszkaniowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Tytuł prawny do lokalu uprawniający do dodatku mieszkaniowego

Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Dawid Szwarc

Mieszkam w wynajętym lokalu. Mam prawo do dodatku mieszkaniowego. Toczę spór z właścicielem mieszkania, który chce, aby został wydany wobec mojej osoby wyrok pozbawiający mnie prawa do mieszkania. Czy to znaczy, że utracę dodatek?

Kluczowe z punktu widzenia osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest - poza posiadaniem określonych dochodów - posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego do lokalu. Zgodnie z przepisami dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów. Wynika to z art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.). Przyznaje się go na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Ocena istnienia przesłanek do uzyskania dodatku dokonywana jest w momencie przyznawania dodatku na dany 6-miesięczny okres. Brak tytułu prawnego do lokalu w tym momencie wyklucza przyznanie mieszkańcowi gminy dodatku mieszkaniowego. Nie ma również żadnego znaczenia dla wyniku sprawy prowadzonej z wniosku o przyznanie takiego dodatku okoliczność, że wnioskodawca kiedyś otrzymywał to świadczenie oraz że je utracił.

Czytelnik powinien pamiętać również o tym, iż zdarza się, że w sprawach o eksmisję przyznaje się prawo do lokalu zamiennego bądź socjalnego. Wówczas, mimo że osoba zajmuje lokal bez tytułu prawnego, może otrzymać dodatek, gdyż jest osobą "oczekującą" na przysługujący jej z mocy wyroku eksmisyjnego lokal zamienny bądź socjalny.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60