Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Informacja o nabyciu nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Informacja o nabyciu nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Dawid Szwarc

Podpisałem umowę przedwstępną na zakup nieruchomości lokalowej. Sprzedawca wyraził zgodę na zamieszkanie jeszcze zanim sfinalizujemy transakcję. Czy w związku z powyższym mam obowiązek zgłosić nabycie lokalu do urzędu gminy?

Na tę chwilę nie będzie to jeszcze konieczne. Wynika to z faktu, iż Czytelnik nie nabył jeszcze własności nieruchomości. Nabywca musi powiadomić o zdarzeniu właściwy organ, który wydaje decyzję związaną z opodatkowaniem nieruchomości. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć wspomnianemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Wzór formularza można pobrać zarówno w urzędzie gminy (miasta), jak i z jego strony internetowej. Obowiązek należy wykonać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiany sposobu wykorzystania części nieruchomości).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Taką okolicznością będzie m.in. nabycie własności nieruchomości. Odnosząc te wyjaśnienia do sprawy Czytelnika należy wskazać, że "nabycie" nie następuje po podpisaniu umowy przedwstępnej. Taka umowa nie powoduje bowiem jeszcze przeniesienia własności ze sprzedawcy na kupującego, dlatego nie wywołuje obowiązku złożenia wspomnianej informacji. Dopiero po podpisaniu umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży, która to przenosi własność nieruchomości na kupującego), właściciel będzie musiał wykonać tę czynność. Bez znaczenia dla wspomnianego obowiązku jest to czy i kiedy kupujący zamieszka w nabytym lokalu. Na marginesie warto zwrócić uwagę na to, że obowiązek zgłoszenia informacji do urzędu gminy istnieje również po stronie sprzedającego. Dopiero po uzyskaniu takiej informacji organ podatkowy może wydać decyzję ustalającą wymiar podatku na dany rok.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60