Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Spłata długów (nie)podatkowych nadpłatą z PIT za 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spłata długów (nie)podatkowych nadpłatą z PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Małgorzata Żujewska

Nadpłata wykazana w PIT za 2017 r. może zostać zaliczona na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych podatnika. Ma on prawo wskazać kolejność kompensowania zaległości podatkowych. Komornik sądowy lub urząd skarbowy może zająć nadpłatę na spłatę egzekwowanych przez siebie należności.

Sposób na podatki

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego bywa wykorzystywana do uregulowania zobowiązań podatkowych.

Nadpłata podatku podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie ma takich obciążeń, nadpłata jest mu zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Stanowi o tym art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej.

Nadpłatę wykazaną w zeznaniu podatkowym można przeznaczyć na spłatę zaległości podatkowej wynikającej z nieostatecznej decyzji wymiarowej nieopatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Urzędowi skarbowemu nie wolno jednak dokonać takiego zaliczenia z własnej inicjatywy. Zarachowanie nadpłaty na zaległość podatkową to forma wykonania nieostatecznej decyzji, a takie rozstrzygnięcie nie może być w żaden sposób realizowane, jeżeli nie jest opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności. Podatnik może jednak dobrowolnie uregulować sporną kwotę - w tym wnioskując o zaliczenie na jej spłatę przysługującej mu nadpłaty podatku.


Nadpłata wykazana przez małżonków we wspólnym zeznaniu może być zaliczona na zobowiązania podatkowe tylko jednego z nich.


Nadpłata podatku dochodowego nie podlega zaliczeniu - ani z urzędu, ani na wniosek podatnika - na spłatę danin gminnych (określanych lub ustalanych przez organ jednostki samorządu terytorialnego). Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby urząd skarbowy zarachował ją na podatki należne jednostce samorządu terytorialnego, których poborem się zajmuje. Chodzi o podatki: dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

Ważne zasady

Zaliczenie nadpłaty podatku dochodowego na poczet zaległości podatkowej następuje z dniem złożenia zeznania podatkowego. Nadpłata niewystarczająca na pokrycie całej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest zaliczana proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę.

Zasadą jest, że jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe z różnych tytułów, a nadpłata nie pokrywa wszystkich, zarachowania dokonuje się według daty wymagalności - począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Podatnik ma jednak prawo określić inną kolejność, wskazując zaległość podatkową (zaległości podatkowe), na poczet której nadpłata podatku ma być zaliczona. Urząd skarbowy jest tym wskazaniem związany. Dopiero w przypadku jego braku nadpłata podlega zarachowaniu na zaległości podatkowe począwszy od tej o najwcześniejszym terminie płatności.

Opisane prawo wyboru przysługuje wyłącznie w odniesieniu do długów. Podatnik może tylko w obrębie posiadanych zaległości podatkowych decydować w sposób wiążący o kolejności ich kompensowania. Nadpłata podatku nie zostanie na jego wniosek zarachowana na przyszłe zobowiązania podatkowe kosztem rezygnacji ze spłaty zaległych. Urząd skarbowy, stwierdzając istnienie nadpłaty oraz zaległości podatkowej, ma obowiązek w pierwszej kolejności zaliczyć nadpłatę na zaległość podatkową. Wniosek podatnika o przeznaczenie przysługującej mu kwoty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy po dokonaniu obligatoryjnych zarachowań pozostanie do dyspozycji część nadpłaty.

Zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych nie wyklucza późniejszej korekty zeznania podatkowego. Korekta, w wyniku której nadpłata okazuje się mniejsza lub nienależna, nie ma wpływu na stan zobowiązania podatkowego, na które została przeksięgowana pierwotnie zadeklarowana kwota. Zobowiązanie to wygasło. Nadpłata otrzymana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej traktowana jest natomiast jak zaległość podatkowa. Sumę niesłusznie przeznaczoną na kompensatę trzeba oddać wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je za okres: od dnia zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych do dnia wpłaty równowartości nienależnie zarachowanej kwoty (włącznie z tym dniem).

Nie tylko podatki

Nadpłata podatku wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym - jako wierzytelność przysługująca podatnikowi wobec organu podatkowego - może zostać zajęta na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej przez komornika sądowego (np. alimentów) lub w egzekucji administracyjnej (np. mandatów za wykroczenia drogowe).

Przedmiotem zajęcia może być cała kwota nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od źródeł jej powstania. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty obejmuje także wierzytelności przyszłe powstałe w ciągu roku od dnia jego dokonania. Zgoda podatnika nie jest potrzebna do przekazania pieniędzy na spłatę egzekwowanego długu.

Priorytet posiadają jednak niezapłacone należności podatkowe. W razie egzekucyjnego zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, zaliczenie jej na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia. Stanowi tak art. 76 § 2a Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy musi więc przed przekazaniem pieniędzy na realizację zajęcia egzekucyjnego przeanalizować sytuację podatnika pod kątem posiadania wymienionych obciążeń. Jeżeli są, na spłatę egzekwowanej należności zostanie przeznaczona ewentualna nadwyżka, jaka pozostanie po dokonaniu odpowiednich zarachowań (cała lub część - w zależności od wysokości nadpłaty i dochodzonej kwoty).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.