Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak urząd skarbowy kontroluje rozliczenia przedsiębiorcy?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak urząd skarbowy kontroluje rozliczenia przedsiębiorcy?

Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Małgorzata Żujewska

Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić rozliczenia podatkowe przedsiębiorców. Kontrolowany musi udostępnić dokumentację, udzielić wyjaśnień, okazać majątek itp. Nowością jest możliwość przeprowadzenia kontroli krzyżowych nie tylko u bezpośrednich kontrahentów, ale również u innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami.

Zapowiedź kontroli

Każdy przedsiębiorca - bez względu na formę i rodzaj prowadzonego biznesu - musi liczyć się ze strony urzędu skarbowego z kontrolą rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków.

Kontrolujący, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 282c Ordynacji podatkowej, uprzedzają o swojej wizycie poprzez doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Określa się w nim m.in. zakres kontroli, rodzaj sprawdzanego podatku, okres objęty weryfikacją. Kontrola podatkowa może rozpocząć się nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Dopuszczalne jest przystąpienie do działań kontrolnych przed upływem tygodnia od doręczenia tego pisma. Wymaga to jednak - pisemnej albo ustnej - zgody lub wniosku przedsiębiorcy.

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie podatnikowi upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie przez urzędników legitymacji służbowych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, czynności te wykonuje się wobec członka zarządu, wspólnika albo innej osoby uprawnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego. W przypadku gdy kontrola podatkowa dotyczy zakładu podmiotu zagranicznego, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymacje służbowe osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej działalność prowadzoną na terytorium Polski.

Zakres działania

Kontrolujący mogą domagać się od podatnika złożenia wyjaśnień, przesłuchać świadków czy zasięgać opinii biegłych, ale przede wszystkim sprawdzają akta, księgi i dokumenty związane z przedmiotem kontroli podatkowej wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Mogą przy tym zażądać przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym. Podatnik ma obowiązek wykonać przekłady na własny koszt.

Przedsiębiorca, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, powinien liczyć się z żądaniem przekazania wyciągu z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek udostępnienia danych w takiej formie dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych odnoszących się do okresów począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających to rozwiązanie, tj. w przypadku dużych podmiotów - od 1 lipca 2016 r., a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - od 1 lipca 2018 r. Struktury JPK obejmują obecnie: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów. Dane należy przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (programu interfejsowego udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia przez urząd skarbowy, w związku z kontrolą podatkową, kontroli krzyżowych nie tylko u bezpośrednich kontrahentów sprawdzanego podatnika, ale także u innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami. Kontrolujący mogą objąć takimi działaniami podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które uczestniczą w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi. Przedmiotem weryfikacji są wyłącznie dokumenty związane z tą dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Przepisy umożliwiające takie działania weszły w życie 1 stycznia 2017 r., ale stosuje się je również do wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Miejsce kontroli

Czynności kontrolne są wykonywane zasadniczo w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu związanym z jego działalnością. Działania te mogą odbywać się w mieszkaniu, jeżeli podatnik prowadzi w nim działalność.

Przedsiębiorca powinien w miarę możliwości udostępnić kontrolującym samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Nie zawsze jednak udaje się spełnić te wymogi. Jeżeli podatnik nie zapewnia warunków umożliwiających badanie akt, ksiąg i innych dokumentów, urzędnicy mogą zażądać ich wydania. Dokumentacja jest odbierana, za pokwitowaniem, na czas trwania kontroli.

Dozwolone jest przeprowadzenie kontroli podatkowej w miejscu przechowywania ksiąg podatkowych innym niż siedziba przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania działalności, np. w biurze rachunkowym, które zajmuje się sprawami rachunkowo-podatkowymi przedsiębiorcy, w tym prowadzi i przechowuje księgi podatkowe. Wymaga to zgody lub wniosku kontrolowanego.

NOWE PRAWO 2017

Kontrole po utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstanie 1 marca 2017 r. Po jej utworzeniu podatnicy będą podlegać dwóm reżimom kontrolnym: kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej. Kontrole podatkowe będą prowadzone na dotychczasowych zasadach przez urzędy skarbowe. Kontrolami celno-skarbowymi zajmą się urzędy celno-skarbowe. Zastąpią one obecne postępowania kontrolne przewidziane w ustawie o kontroli skarbowej oraz kontrole wykonywane przez Służbę Celną. Będą obejmowały m.in. sprawdzanie przestrzegania prawa podatkowego, celnego, dewizowego, a także regulacji dotyczących urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Kontrola celno-skarbowa będzie mogła być wszczęta "na legitymację" w przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprzestrzegania przepisów, a okoliczności uzasadnią jej niezwłoczne przeprowadzenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.