Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Małgorzata Żujewska

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wielu przypadkach okres ten jest jednak znacznie dłuższy. Przyczyną może być zawarcie układu ratalnego, ogłoszenie upadłości czy prowadzenie postępowania karnego skarbowego.

Termin przedawnienia

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Termin określony w latach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Podatnicy odliczają więc dni do końca bieżącego roku, aby móc uznać za wygasłe podatki, których termin płatności upłynął w 2011 r. Dzień 31 grudnia 2016 r. przypada jednak w sobotę. Ogólne zasady obliczania terminów podatkowych stanowią, że jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni jego dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Stosuje się to zarówno do terminów procesowych, jak i terminów prawa materialnego. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego - zaliczany do tej drugiej kategorii - wydłuża się więc, jeżeli upływa w dzień wolny (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 737/13). Termin przedawnienia, którego ostatni dzień przypada na sobotę 31 grudnia 2016 r., przesuwa się na poniedziałek 2 stycznia 2017 r.

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego okresu zobowiązanie podatkowe wygasa, co wyklucza skuteczne dochodzenie jego wykonania.

Wydłużony okres

Bieg terminu przedawnienia może się jednak wydłużyć z powodu jego nierozpoczęcia, zawieszenia lub przerwania (więcej w tabeli). Stanowią o tym art. 70 § 2-7art. 70a Ordynacji podatkowej.

Termin przedawnienia staje się często dłuższy w wyniku dochodzenia niezapłaconego podatku w trybie postępowania egzekucyjnego. Urzędy skarbowe właśnie pod koniec roku intensyfikują działania mające na celu ściągnięcie zaległych danin. Zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po przerwaniu biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Zastosowanie środka egzekucyjnego to zajęcie mienia, np. wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, ruchomości. Podatnik może być poinformowany o tym po kilku czy kilkunastu dniach. Zastosowanie środka egzekucyjnego skutkuje jednak w takim przypadku przerwaniem biegu terminu przedawnienia tylko wtedy, gdy zawiadomienie o zajęciu mienia zostanie doręczone przed upływem tego terminu.

Innym skutecznym sposobem wydłużenia terminu przedawnienia podatku jest zainicjowanie sprawy karnej skarbowej. Takie działania są niekiedy podejmowane, gdy urzędnicy nie są w stanie zakończyć przed upływem terminu przedawnienia prowadzonej kontroli lub postępowania podatkowego. Procedury mające na celu weryfikację rozliczeń - czynności sprawdzające, kontrola czy postępowanie podatkowe - nie mają na niego wpływu. Natomiast w wyniku wszczęcia postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, bieg terminu przedawnienia tego zobowiązania nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Podatnik musi być jednak zawiadomiony o tym najpóźniej w ostatnim dniu upływu podstawowego pięcioletniego terminu przedawnienia. Zawieszenie obejmuje okres od dnia wszczęcia postępowania karnego skarbowego do dnia jego prawomocnego zakończenia.

Podatki z hipoteką

Kwestia terminu przedawnienia komplikuje się w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości podatnika jako gwarancji spłaty podatku.

Zobowiązanie zabezpieczone hipoteką przymusową nie przedawnia się. Zastrzega się jednak, że po upływie terminu przedawnienia jego egzekucja nie może być prowadzona z innych składników majątku podatnika niż obciążona nieruchomość. Stanowi o tym art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Regulacje te budzą jednak wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12, uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą nieprzedawnianie się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Problem w tym, że odniósł się do przepisu obowiązującego w latach 1998-2002. Obecne regulacje powielają niedozwoloną normę (rozszerzając ją dodatkowo na zastaw skarbowy), ale oficjalnie nie zostały zakwestionowane. Przedstawiciele administracji podatkowej twierdzą więc, że zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową nie przedawnia się, mimo że konstytucyjność takiego rozwiązania została nieformalnie podważona. Innego zdania są sądy administracyjne.

Obowiązujące regulacje należy interpretować przez pryzmat zastrzeżeń zawartych we wspomnianym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie może być tak, że ustanowienie hipoteki przymusowej na podstawie przepisu w brzmieniu funkcjonującym w latach 1998-2002 nie wywołuje żadnych skutków prawnych w zakresie terminu przedawnienia, podczas gdy stosowanie takiego zabezpieczenia w oparciu o obecną analogiczną normę powoduje nieprzedawnienie się zobowiązania podatkowego. Ustanowienie hipoteki przymusowej nie wyklucza przedawnienia zabezpieczonej w ten sposób daniny - termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych (por. wyrok NSA z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2316/14).

Przyczyny wydłużenia terminu przedawnienia podatku

Sposób wydłużenia
terminu przedawnienia
Przyczyna wydłużenia biegu terminu przedawnienia
nierozpoczęcie albo zawieszenie
» odroczenie terminu płatności podatku lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej na podstawie decyzji organu podatkowego
» rozłożenie na raty spłaty podatku lub zaległości podatkowej na podstawie decyzji organu podatkowego
» wejście w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku
» wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie ich popełnienia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego
» wniesienie do sądu administracyjnego skargi na decyzję dotyczącą zobowiązania
» wniesienie do sądu powszechnego żądania ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ? zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
zawieszenie
» wystąpienie przez organ podatkowy do organu innego państwa o udzielenie informacji potrzebnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska
» wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną, jeżeli ta umowa nie przewiduje możliwości wprowadzenia w życie zawartego porozumienia bez względu na terminy przedawnienia
przerwanie
» ogłoszenie upadłości
» zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.