Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Małgorzata Żujewska

Przyszłoroczny wzrost minimalnej pensji - z 1.850 zł do 2.000 zł - przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Ustawowy próg

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.850 zł. W przyszłym roku będzie wynosić 2.000 zł. Zmiana ta skutkuje tym, że przesuwa się granica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w przypadkach, gdy czyn zabroniony polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Uszczuplenie to nieuiszczenie całej lub części wymaganej kwoty pieniężnej. Narażenie na uszczuplenie polega natomiast na spowodowaniu konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego. Oznacza to, że zaistnienie uszczerbku jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. Do takich przewinień zalicza się uchylanie od opodatkowania, wyłudzenie zwrotu VAT, niewpłacenie przez płatnika pobranego podatku itp.

Uznanie tego typu uchybień za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zależy od tego, czy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej przekracza w czasie popełnienia czynu zabronionego pięciokrotność wysokości minimalnej pensji, czy nie. Obecnie próg, na podstawie którego dokonuje się takiej kwalifikacji, wynosi 9.250 zł. W przyszłym roku będzie to 10.000 zł. Czyn, w wyniku którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza tego limitu, jest wykroczeniem skarbowym. Przewinienie, którego konsekwencją są wyższe uszczuplenia, stanowi przestępstwo skarbowe. Wiele czynów zabronionych zostanie więc potraktowanych łagodniej. To samo przewinienie, które obecnie kwalifikuje się już jako przestępstwo skarbowe, popełnione w przyszłym roku będzie wykroczeniem skarbowym, jeżeli wartość uszczuplenia nie przekroczy 10.000 zł.

Wymiar grzywny

Wzrosną natomiast grzywny za czyny zabronione. Wysokość grzywien orzekanych w sprawach karnych skarbowych zależy bowiem - obok okoliczności popełnienia występku i sytuacji życiowej sprawcy - także od wysokości płacy minimalnej.

Grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych. Sąd, orzekając ją, określa liczbę stawek dziennych za popełniony czyn zabroniony oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720 (pomijamy kwestię kary łącznej i nadzwyczajnego obostrzenia kary). Nie wszystkie przestępstwa skarbowe zagrożone są jednak grzywną do 720 stawek dziennych. Są takie, za które można orzec najwyżej 480 stawek dziennych (np. za narażenie znaków akcyzy na bezpośrednie niebezpieczeństwo kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia poprzez rażące naruszenie przepisów dotyczących ich przewozu lub przechowywania), 240 (np. za nierzetelne prowadzenie księgi podatkowej) czy 120 (np. za niezłożenie w terminie informacji podatkowej). Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. Stanowi tak art. 23 § 3 Kodeksu karnego skarbowego.

Grzywna za wykroczenie skarbowe określana jest kwotowo. Orzeka ją sąd w postępowaniu sądowym albo uprawniony funkcjonariusz w postępowaniu mandatowym. Sąd może wymierzyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Funkcjonariusze - upoważnieni pracownicy izb skarbowych (od 1 kwietnia 2015 r. pracownikami izb skarbowych są nominalnie pracownicy urzędów skarbowych), upoważnieni funkcjonariusze celni oraz inspektorzy kontroli skarbowej - mogą wystawiać mandaty na kwotę nieprzekraczającą podwójnej minimalnej pensji. Wynika to z art. 48 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego.

Wina sprawcy

Podstawowym wymogiem ukarania danej osoby za popełnienie czynu zabronionego jest przypisanie jej winy.

Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a w przypadkach wskazanych w Kodeksie karnym skarbowym - także nieumyślnie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego dokonania, tj. chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to. O nieumyślności można mówić wtedy, gdy sprawca nie ma zamiaru dokonania czynu zabronionego, ale popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że taką możliwość przewidywał albo mógł przewidzieć.

Warunkiem koniecznym pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej za zdecydowaną większość przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych jest wina umyślna sprawcy. Sprawca musi mieć świadomość i zamiar popełnienia czynu zabronionego. Sytuacje, w których odpowiedzialność karna skarbowa grozi za nieumyślne zachowania, są wyjątkami - i to nielicznymi (np. ukaranym może być ten, kto nie dopełni obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy, przez co dopuszcza chociażby nieumyślnie do popełnienia czynu zabronionego przez inną osobę). Nie należą tymczasem do rzadkości przypadki, gdy finansowe organy dochodzenia traktują samo zaistnienie zdarzenia spełniającego znamiona czynu zabronionego za podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej, niezależnie od winy sprawcy.

Wymiar grzywien w 2016 r. i 2017 r.
  2016 r. 2017 r.
grzywna za przestępstwo skarbowe

granice stawki dziennej

61,66 zł - 24.664 zł

66,66 zł - 26.664 zł

minimalna grzywna

616,60 zł

666,60 zł

maksymalna grzywna

17.758.080 zł

19.198.080 zł

grzywna za wykroczenie skarbowe

minimalna grzywna

185 zł

200 zł

maksymalna grzywna

37.000 zł

40.000 zł

mandat karny

do 3.700 zł

do 4.000 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.