Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Skutki (nie) przyjęcia mandatu za wykroczenie skarbowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki (nie) przyjęcia mandatu za wykroczenie skarbowe

Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Małgorzata Żujewska

Urzędnicy skarbowi mogą wystawiać podatnikom mandaty karne za niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Podatnik musi jednak zgodzić się na taką formę wymierzenia kary. Jeżeli nie przyjmie mandatu karnego, sprawę rozpatrzy sąd.

Reguły karania

Funkcjonariusze skarbowi - inspektorzy kontroli skarbowej oraz upoważnieni pracownicy izb skarbowych (od 1 kwietnia 2015 r. pracownikami izb skarbowych są nominalnie pracownicy urzędów skarbowych) - mogą wystawiać mandaty karne za naruszenie obowiązków podatkowych.

Tryb mandatowy stosuje się w przypadku wykroczeń skarbowych, np. niezłożenia deklaracji w terminie, niezaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, niewydania klientowi paragonu. Osoba sprawcy nie może przy tym budzić wątpliwości, okoliczności popełnionego przez niego czynu są jasne, a wystarczającą karą za jego zachowanie jest grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy obecnym poziomie minimalnej pensji, czyli 1.850 zł, kwota na mandacie karnym nie może być wyższa niż 3.700 zł. Grzywna nakładana w konkretnym przypadku zależy od wielu czynników. Pod uwagę bierze się okoliczności sprawy, a także sytuację rodzinną, stan majątkowy, dochody i możliwości zarobkowe sprawcy.

Postępowania mandatowego nie stosuje się, jeżeli w związku z wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, chyba że do chwili przyjęcia mandatu karnego wymagalna należność została w całości uiszczona. Podobnie jest w przypadku, gdy zachodzi zbieg przepisów, a ten sam czyn sprawcy wykroczenia skarbowego wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego. Postępowanie mandatowe nie wchodzi ponadto w rachubę, gdy za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów.

Brak wpłaty

Osoby karane przez funkcjonariuszy skarbowych otrzymują w większości przypadków mandat karny kredytowany. Mandat gotówkowy wystawia się jedynie osobom czasowo przebywającym w Polsce lub niemającym stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Może go dostać również ten, kto stale przebywa w Polsce, ale czasowo opuszcza jej terytorium.


Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.


Grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym należy uiścić w ciągu 7 dni od daty jego przyjęcia. Wpłaty można dokonać gotówką, przelewem albo kartą płatniczą. Ostatnia opcja jest jednak dostępna, jeżeli urząd lub funkcjonariusz nakładający grzywnę posiada terminal do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych. Opłaty i prowizje pobierane w związku z taką operacją pokrywa ukarany.

Kwota nieuregulowana w terminie podlega ściągnięciu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Przed uruchomieniem tej procedury ukaranemu musi być doręczone upomnienie wzywające do zapłaty należności (do 31 grudnia 2015 r. egzekucja mogła być wszczęta bez upomnienia). Wymaganą kwotę trzeba wpłacić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Urząd skarbowy, ściągając grzywnę w trybie przymusowym, może zablokować rachunki bankowe, zająć wierzytelności pieniężne, zlicytować mienie ruchome itp.

Mandat albo sąd

Warunkiem nałożenia grzywny za wykroczenie skarbowe w drodze mandatu karnego jest zgoda sprawcy na jego przyjęcie. Zgodę odnotowuje się poprzez złożenie przez sprawcę czytelnego podpisu na dokumencie mandatu karnego. Odmowa przyjęcia mandatu karnego nie jest jednak sposobem na uniknięcie kary. Sprawa zostanie po prostu rozpoznana na zasadach ogólnych. Wynika to z art. 139 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Funkcjonariusz, przed nałożeniem grzywny, ma obowiązek pouczyć sprawcę o prawie do niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego i prawnych skutkach odmowy.

Rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych oznacza, że właściwy organ przeprowadza postępowanie przygotowawcze w formie dochodzenia, a w zależności od jego wyników rezygnuje z ukarania danej osoby albo kieruje sprawę do sądu. Dochodzenie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności oraz zebranie i zabezpieczenie dowodów. W większości przypadków ogranicza się to do przesłuchania podejrzanego. W razie potrzeby podejmowane są jednak także inne czynności w zakresie niezbędnym do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania. Stanowi o tym art. 152 Kodeksu karnego skarbowego.

Dochodzenie kończy się w większości przypadków skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Funkcjonariusze skarbowi rzadko zmieniają zdanie o konieczności pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, której chcieli wystawić mandat karny. Sąd może nie znaleźć podstaw do ukarania oskarżonego, ale jeżeli uzna go winnym, ma prawo wymierzyć za wykroczenie skarbowe znacznie wyższą grzywnę, niż jest to dopuszczalne w trybie mandatowym. Może ona wynieść od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji - obecnie od 185 zł do 37.000 zł.

Skutkiem nieprzyjęcia mandatu karnego może być ponadto tymczasowe zajęcie mienia ruchomego sprawcy, w szczególności przedmiotów zagrożonych przepadkiem. Jest to dopuszczalne przede wszystkim wtedy, gdy dana osoba przebywa stale za granicą albo nie można ustalić jej miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju.

Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego

» grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie skarbowe
» grzywnę nałożono na osobę, która nie podpisała mandatu karnego lub która nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe
» grzywnę nałożono, mimo że nie może być zastosowany tryb mandatowy z powodu zbiegu przepisów lub gdy za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów
» grzywnę nałożono w wysokości przekraczającej podwójne minimalne wynagrodzenie za pracę - z tym że uchylenie dotyczy tylko części przekraczającej dopuszczalną wysokość grzywny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.