Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Auto pracownika i zleceniobiorcy w firmie osoby fizycznej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Auto pracownika i zleceniobiorcy w firmie osoby fizycznej

Gazeta Podatkowa nr 50 (2133) z dnia 20.06.2024
Agata Cieśla

W firmach osób fizycznych stosunkowo często wykorzystywane są - poza firmowymi i leasingowanymi - także samochody prywatne pracowników i zleceniobiorców. Wydatki związane z ich używaniem na potrzeby firmowe mogą stanowić koszty podatkowe, jednak z uwzględnieniem ustawowo określonych ograniczeń.

Samochody pracownicze

Wykorzystywanie do celów firmowych prywatnych samochodów pracowników, zwłaszcza w firmach niedysponujących własną flotą, stanowi powszechną praktykę. Służą one do odbywania przez pracowników jazd lokalnych i podróży służbowych. Z tytułu ich używania na cele firmowe pracownicy otrzymują zwrot kosztów z tym związanych. Jeżeli samochody są używane w jazdach lokalnych, to następuje to w formie miesięcznego ryczałtu na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów... (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) lub w ramach tzw. kilometrówki. Kilometrówką rozlicza się również przejazdy pracowniczymi samochodami w podróżach służbowych.

• jazdy lokalne

Wydatki na rzecz pracowników w formie zwrotu kosztów za jazdy lokalne w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy o pdof (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) stanowią firmowe koszty podatkowe w ograniczonej wysokości. Na mocy tego przepisu wydatki dotyczące użytkowania na potrzeby firmowe takich samochodów w jazdach lokalnych mogą stanowić koszt podatkowy do wysokości określonej w przepisach powołanego rozporządzenia lub w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu ustalanej na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast art. 23 ust. 5 ustawy o pdof wskazuje, że skutkiem braku takiej ewidencji jest wyłączenie z kosztów podatkowych analizowanych wydatków. Jeżeli zwrot omawianych kosztów nastąpi w wysokości wyższej niż przewidziany przepisami, nadwyżka ponad te limity nie stanowi kosztu podatkowego (przykład 1).

• podróże służbowe

Gdy pracodawca wyrazi zgodę na odbycie przez pracownika podróży służbowej jego prywatnym samochodem osobowym, to zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi... z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190) pracownikowi przysługuje m.in. zwrot kosztów przejazdu tym pojazdem. Zwrot ten jest dokonywany w formie kilometrówki na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu.

Wydatki związane z użytkowaniem prywatnego samochodu pracownika w podróżach służbowych - podobnie jak te dotyczące pracowniczych jazd lokalnych odbywanych takim samochodem - podlegają limitowaniu w kosztach pracodawcy. Nie stanowią one kosztów firmowych w części przekraczającej kwotę wynikającą z tzw. kilometrówki (art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. a ustawy o pdof). Stąd, gdy pracodawca dokona na rzecz pracownika zwrotu kosztów używania w podróży służbowej jego prywatnego samochodu osobowego w kwocie wyższej niż wynikająca z kilometrówki ustalonej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, nadwyżka ponad wyznaczający ją limit nie stanowi kosztu podatkowego.

• przejazdy autostradą i parkowanie

Gdy przejazdy są wykonywane prywatnymi samochodami pracowników, zwłaszcza odbywających podróże służbowe, oprócz wydatków na paliwo, ponoszą również wydatki m.in. na opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów.

Organy podatkowe w tej kwestii od lat konsekwentnie przyjmują, że zwrot tych opłat podlega rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy w ramach tzw. kilometrówki, jako wydatek związany z używaniem prywatnego samochodu pracownika. Przyjmują przy tym słownikową definicję pojęcia "kosztów używania". W tym znaczeniu "wydatek" to "suma wydana na coś", natomiast "używać" oznacza "stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek". W efekcie, w opinii organów podatkowych, wydatkami z tytułu używania przez pracownika w podróży służbowej samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy są wszelkie wydatki niezbędne do wykorzystania tego samochodu dla potrzeb pracodawcy. W ten sposób uzasadniają konieczność ograniczenia limitem kilometrówki rozliczania w kosztach omawianych opłat (przykład 2).

Przykład 1

Spółka jawna zatrudnia pracownika, który w wykonywaniu zadań służbowych w jazdach lokalnych używa prywatnego samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika 1.300 cm3. Ponieważ liczba mieszkańców w miejscowości, gdzie znajduje się spółka, nie przekracza 100 tys., przysługuje mu limit na jazdy lokalne w wysokości do 300 km. Biorąc pod uwagę wykonywane przez tego pracownika czynności, uznano ten limit za niewystarczający i jego wysokość wyznaczono na 400 km. W związku z tym pracownik, który był obecny w pracy przez wszystkie dni robocze maja br., otrzymał ryczałt w wysokości 460 zł, tj. 400 km × 1,15 zł/km. Spółka mogła jednak z tego tytułu obciążyć firmowe koszty podatkowe kwotą 345 zł, tj. 300 km × 1,15 zł/km.


Przykład 2

Pracownik za zgodą pracodawcy (jednoosobowa działalność gospodarcza) odbył podróż służbową prywatnym samochodem o pojemności skokowej silnika 1.100 cm3. Przejechał 520 km, na co przedłożył ewidencję przebiegu pojazdu. Ponadto poniósł opłaty za przejazd autostradą i płatne parkingi w kwocie 280 zł.

Pracodawca zwrócił pracownikowi koszty podróży w kwocie 878 zł, tj. (520 km × 1,15 zł/km) + 280 zł. Jednak do kosztów podatkowych może zaliczyć jedynie kwotę przypadającą na kilometrówkę, czyli 598 zł, tj. 520 km × 1,15 zł/km.

Zleceniobiorca z własnym samochodem

Wiele firm, zawierając umowy zlecenia z osobami fizycznymi, decyduje się również na finansowanie tym osobom dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem zlecenia. Najczęściej są to koszty używania do tych celów prywatnych samochodów zleceniobiorców.

Z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof wynika, że jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych, czyli zarówno firmowych, jak i pozostałych, to kosztem podatkowym może być tylko 75% wydatków związanych z jego używaniem. Ten limit obejmuje także kwotę VAT, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu.

Z redakcji przywołanego przepisu należy wnioskować, że określony w nim limit ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby firmowe (z wyjątkiem samochodów pracowników, używanych w podróżach służbowych lub w jazdach lokalnych), użytkowanych do tzw. celów mieszanych. W efekcie dotyczy on również prywatnych samochodów osobowych zleceniobiorców. Tym samym tzw. wydatki eksploatacyjne dotyczące prywatnego samochodu osobowego zleceniobiorcy związane z wykonywanym przez niego zleceniem stanowią koszty podatkowe w firmie zleceniodawcy w ramach limitu 75% wydatków.

Ważną kwestią jest to, że dla możliwości obciążenia omawianym rodzajem wydatków podatkowych kosztów w firmie zleceniodawcy znaczenie ma ujęcie w zawieranych umowach zlecenia zapisów o ich ponoszeniu. Co prawda unormowania zawarte w ustawie o pdof nie nakładają na strony umowy zlecenia obowiązku umieszczania w niej zapisów, które w jednoznaczny sposób rozstrzygałyby kwestię zobowiązania zleceniodawcy do ponoszenia omawianych wydatków, niemniej dla celów dowodowych wskazane jest sformułowanie postanowień w tej kwestii w formie pisemnej w celu uniknięcia ewentualnego sporu z fiskusem. Gdy ponoszenie tych wydatków przez firmę zleceniodawcy jest uregulowane w umowie, wówczas nie ma przeszkód, aby zostały one zaliczone do firmowych kosztów podatkowych.

Podstawą zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na używanie przez zleceniobiorcę prywatnego samochodu osobowego powinny być faktury lub inne dokumenty wystawione na firmę zleceniodawcy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.