Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczanie sprzedaży premiowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczanie sprzedaży premiowej

Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Agata Cieśla

Jedną z najczęściej stosowanych technik marketingowych jest sprzedaż premiowa. W ramach takiej akcji promocyjnej klienci uzyskują gratisy za nabycie towarów lub usług w określonej ilości lub o określonej wartości. Premiami (nagrodami) otrzymywanymi w ramach omawianej sprzedaży przez uczestników akcji promocyjnych są towary lub usługi inne niż te, które stanowią przedmiot głównej transakcji. Podmiot, który przyznaje premie, powinien wydatki poniesione na ich nabycie ująć w rachunku podatkowym, podobnie jak odbiorca wartość otrzymanej nagrody.

Wydatki organizatora

Głównym celem, jaki stawia sobie podmiot organizujący sprzedaż premiową, jest podniesienie atrakcyjności zakupów dokonywanych przez klientów. Przyznawanie nagród nabywcom towarów zmierza do zainteresowania ich ofertą i w konsekwencji zwiększenia przychodów ze sprzedaży organizatora akcji. Z uwagi na ukierunkowanie podejmowanych w tym zakresie działań, wydatki związane z ich przeprowadzeniem stanowią koszty podatkowe organizatora - i to zarówno te organizacyjne (m.in. doradztwa przy organizacji sprzedaży czy opracowania jej regulaminu), jak i poniesione na zakup lub wytworzenie nagród. Fiskus w wydawanych w tym zakresie interpretacjach przyjmuje, że ujęciu w kosztach podatkowych podlegają nie tylko nagrody o niewielkiej wartości, ale też takie, których wartość jest znaczna (np. wycieczka zagraniczna). Tu jednak musi być jednoznacznie spełniony warunek dotyczący motywowania uczestników sprzedaży premiowej do zakupów.

Fiskus w rozstrzygnięciach dokonywanych w ramach wydawanych interpretacji podkreśla również konieczność prawidłowego udokumentowania omawianych wydatków. Dokumentacja taka, w jego opinii, powinna obejmować co najmniej: regulamin sprzedaży premiowej, dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania upominku oraz potwierdzenie odebrania nagrody przez beneficjentów lub listę nagrodzonych osób i ilości wydanych nagród. Tylko dzięki rzetelnej dokumentacji akcji promocyjnej organizator może jednoznacznie wykazać, jaki był charakter i cel poniesienia wydatków na jej przeprowadzenie, a także udowodnić, że nie stanowią one wydatków reprezentacyjnych wyłączonych z kosztów podatkowych w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop.

Obowiązki płatnika pdof

Jeżeli odbiorcą premii przyznanej w sprzedaży premiowej jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to wartość otrzymanej przez nią nagrody na gruncie pdof stanowi przychód, generalnie podlegający opodatkowaniu 10% ryczałtem (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof). Równocześnie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2.000 zł, korzystają z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia przedmiotowego z pdof. Gdy jednak ją przewyższa, wówczas w całości jest ona opodatkowana. Zryczałtowany podatek organizator sprzedaży premiowej, jako płatnik pdof, pobiera od wartości nagrody bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Gdy nagroda ma formę niepieniężną, to - jak wynika z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof - osoba otrzymująca nagrodę jest zobowiązana wpłacić płatnikowi kwotę należnego ryczałtu przed udostępnieniem nagrody. Pobrany podatek podlega wpłacie na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu jego pobrania. Natomiast po zakończeniu roku jest on wykazywany w składanej do końca stycznia następnego roku podatkowego deklaracji rocznej PIT-8AR.

Premia w przychodach przedsiębiorcy

Gdy uczestnikiem sprzedaży premiowej jest przedsiębiorca, to nagroda otrzymana przez niego stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop. Potwierdza to fiskus w wydawanych przez siebie interpretacjach. Wartość nagrody otrzymanej w sprzedaży premiowej przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu 10% ryczałtem. Taki przedsiębiorca przychód uzyskany z nagrody musi opodatkować na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Do jej wartości nie ma zatem zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof (por. interpretację indywidualną z dnia 26 października 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.598.2022.1.TR)

Przychód z nagrody uzyskanej w sprzedaży premiowej - zarówno u podatników pdof, jak i pdop - powstaje w momencie uzyskania nagrody, a jego wysokość ustala się w oparciu o art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o pdof i odpowiednio art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o pdop.

Premiowanie pracowników kontrahentów

Zarówno fiskus, jak i sądy, rozstrzygając w omawianym zakresie, przez długi czas twierdziły, że nie ma podstaw do stosowania zwolnienia z pdof wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof do wartości nagród wydawanych pracownikom kontrahentów odpowiedzialnym za zamówienia towarów (usług). W swojej opinii kierowały się tym, że skoro nagrody nie są wydawane bezpośrednio przedsiębiorcom będącym nabywcami towarów lub usług, lecz ich pracownikom będącym osobami trzecimi, to nie można uznać, że są to nagrody przyznane w ramach sprzedaży premiowej. Obecnie jednak fiskus zmienił stanowisko w omawianej kwestii i przyjmuje, że wskazane zwolnienie z pdof znajduje zastosowanie także wówczas, gdy nagroda jest przyznawana osobie innej niż ta, która dokonała zakupu towaru/usługi w ramach akcji promocyjnej, czyli również pracownikowi kontrahenta (por. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS: z dnia 25 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1041.2023.1.EC, z dnia 2 lutego 2024 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.843.2023.2.MS, oraz z dnia 5 lutego 2024 r., nr 0115-KDIT2.4011.522.2023.1.ENB). Ponieważ jednak Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 31 października 2017 r. udzieliło naszemu Wydawnictwu innego wyjaśnienia, wystąpiliśmy do resortu o potwierdzenie stanowiska zawartego w najnowszych interpretacjach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.