Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ceny transferowe - obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Estoński CIT a wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Małgorzata Marek

Wybór estońskiego CIT może być niezwykle korzystny, gdyż pozwala uniknąć bieżącego opłacania podatku dochodowego. Przepisy ustanawiające jego reżim - pomimo licznych zmian - są jednak trudne do stosowania dla podatników. Dotyczy to w szczególności ustalenia dochodów z ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przedmiot opodatkowania estońskim CIT

Spośród dochodów podlegających opodatkowaniu estońskim CIT, wymienionych w art. 28m ust. 1 ustawy o pdop (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805), największe wątpliwości wywołują wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ustawodawca bowiem w żaden sposób nie zdefiniował tego pojęcia. W art. 28m ust. 4a ustawy o pdop widnieje jedynie zapis mówiący, że do tej kategorii nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

 • w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
 • w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Wydatki niezwiązane z działalnością a niestanowiące kosztów

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W związku z tym, że podobieństwo pojęć: wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów jest zauważalne, pojawiła się koncepcja utożsamienia obydwu kategorii.

Ministerstwo Finansów w wydanym w dniu 23 grudnia 2021 r. przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek wskazało, że choć pomiędzy tymi określeniami nie można postawić znaku równości, to jednak ich bliskość znaczeniowa powinna skłonić podatników analizujących wydatki pod kątem związku z działalnością do posiłkowania się kwalifikacją tychże wydatków jako kosztów podatkowych lub niepodatkowych, wynikającą z własnej praktyki oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Zdaniem fiskusa zbieżność pomiędzy wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą a wydatkami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów dotyczy celu, w jakim je poniesiono. Cel ten wyznacza zarobkowy charakter działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 21 lipca 2022 r. (DD8.054.2.2022), będącym odpowiedzią na interpelację poselską, znalazło się natomiast stwierdzenie, że koszty, które nie służą realizacji podstawowego celu prowadzonej działalności gospodarczej, jakim jest osiąganie zysków, lecz są efektem ubocznym działań zmierzających do osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, mogą być uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Wiele w tym względzie zależy od stanu faktycznego i okoliczności danej sprawy.

Przykłady wydatków niezwiązanych z działalnością

W przewodniku do ryczałtu jako przykład wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podano publicznoprawne wydatki o charakterze sankcyjnym, np. kary, grzywny lub odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Takie nakłady są równolegle, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18, pkt 19, pkt 21 ustawy o pdop, wyłączone z kategorii kosztów podatkowych.

Z kolei w odpowiedzi na przywołaną interpelację poselską znalazło się odniesienie do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o pdop. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów nie są kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Wydatki te, zdaniem fiskusa, mogą - w okolicznościach konkretnej sprawy - zostać uznane za niezwiązane z działalnością gospodarczą.

W piśmie potwierdzono też, że na podstawę wymiaru ryczałtu od dochodów spółek mogą mieć wpływ wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - w wysokości 50% - związane z używaniem firmowych samochodów osobowych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów przez podmiot niebędący wspólnikiem, podmiotem powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem (czyli np. przez pracownika do celów prywatnych).

Interpretacje fiskusa

Niezwykle ogólnikowe pojęcie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą skłania podatników do wystąpienia do fiskusa o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących omawianego zagadnienia.

I tak, Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 12 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.660.2023.1.IN, zgodził się z wnioskodawcą, że wydatki związane z organizacją imprez o charakterze motywacyjnym, integracyjnym lub szkoleniowym dla pracowników, udzielone im benefity pozostające w związku z zatrudnieniem oraz okolicznościowe prezenty nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Również dowożenie pracowników na miejsce pracy samochodami firmowymi jest podatkowo "bezpieczne" dla pracodawcy objętego regulacjami estońskiego CIT, co wynika z interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 5 grudnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.524.2023.2.KM.

Dyrektor KIS orzekł także o związku z działalnością gospodarczą wydatku w postaci kary umownej z tytułu wcześniejszego rozwiązania niekorzystnej dla podatnika umowy (por. interpretację indywidualna z dnia 15 stycznia 2024 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.671.2023.2.MF).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.