Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ekstra profity zleceniobiorcy w rozliczeniu podatkowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ekstra profity zleceniobiorcy w rozliczeniu podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Agata Cieśla

Umowa zlecenia od lat stanowi najpopularniejszą z umów cywilnoprawnych. Zawarte w niej postanowienia coraz częściej oprócz wynagrodzenia za wykonanie zlecenia przewidują otrzymanie przez zleceniobiorców szeregu dodatkowych świadczeń mających zapewnić sprawną realizację zlecenia. Ich wartość należy prawidłowo ująć i ewentualnie opodatkować po stronie przychodów zleceniobiorcy. Natomiast zleceniodawca powinien rozważyć możliwość ich ujęcia w rachunku kosztowym.

Przejazdy prywatnym samochodem

Na potrzeby realizacji zadań wynikających z zawartych umów zleceniobiorcy często wykorzystują swoje prywatne samochody - zwłaszcza w sytuacji, gdy mają zapewniony zwrot kosztów z tym związanych. Uzyskanie takiego zwrotu generuje po stronie zleceniobiorcy - podobnie jak wynagrodzenie przysługujące mu za wykonanie zlecenia - przychód z działalności wykonywanej osobiście. Przychód ten jednak może korzystać ze zwolnienia, gdy zwrot dotyczy jazd zamiejscowych. Natomiast w jazdach lokalnych, poza wyjątkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof, zarezerwowanymi wyłącznie dla niektórych grup pracowników, zwrot ten stanowi przychód podlegający u zleceniobiorcy opodatkowaniu.

Zwrot kosztów przejazdu samochodem w podróży odbytej przez zleceniobiorcę jest zwolniony od podatku w warunkach wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o pdof. Z jego treści wynika, że m.in. kwoty otrzymane tytułem zwrotu kosztów używania samochodu w celu odbycia podróży są wolne od podatku do wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.). Przepisy tego rozporządzenia przewidują przedmiotowy zwrot do wysokości tzw. kilometrówki, stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu. Nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu wraz z wynagrodzeniem za wykonanie zlecenia.

Po stronie zleceniodawcy możliwość obciążania firmowych kosztów podatkowych wartością omawianych wydatków uzależniona jest, poza istnieniem ich związku z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy zlecenia, także od tego, aby w umowie zawartej ze zleceniobiorcą znalazły się postanowienia o ich finansowaniu. Pomimo że uregulowania ustaw o pdof i o pdop nie nakładają wprost na strony umowy zlecenia obowiązku zawarcia w umowie zlecenia zapisów, z których jednoznacznie wynikałoby zobowiązanie zleceniodawcy do ponoszenia omawianych wydatków, niemniej w celach dowodowych jest to wskazane. Pozwoli to zleceniodawcy ujmującemu je w kosztach podatkowych na uniknięcie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

Finansowanie noclegów zleceniobiorcy

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wyjazdu na okres dłuższy niż kilka godzin poza miejscowość, w której zleceniodawca ma siedzibę, to zazwyczaj zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcom noclegi, które finansuje z własnych środków. Dla zleceniobiorcy wartość świadczenia uzyskanego z tytułu nieodpłatnego korzystania z mieszkania lub hotelu zapewnionego przez zleceniodawcę stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Co prawda art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof zwalnia z podatku wartość świadczeń ponoszonych z tytułu zakwaterowania, jednak wyłącznie w limitowanej wysokości, bo nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Ponadto zwolnieniem objęte zostały świadczenia uzyskane w tym zakresie wyłącznie przez pracowników od pracodawcy. Stąd należności zleceniobiorców z tego tytułu podlegają opodatkowaniu.

Dla zleceniodawcy do ujęcia tego typu wydatków w kosztach podatkowych, podobnie jak w przypadku zwrotu kosztów przejazdów, wskazane jest zawarcie w umowie zlecenia zapisu zobowiązującego zleceniodawcę do ich ponoszenia.

Używanie własnych narzędzi

Przy wykonywaniu świadczeń w ramach umów zlecenia zleceniobiorcy często użytkują własne narzędzia lub sprzęt. Jeśli się tak umówią, to zleceniodawca wypłaca im z tego tytułu dodatkowe świadczenie - najczęściej w formie ekwiwalentu, który stanowi dla nich opodatkowany przychód. Co prawda na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o pdof ekwiwalenty pieniężne za używane przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące własność używającego są zwolnione z podatku, ale jedynie wówczas, gdy tym używającym jest pracownik. W efekcie wartość takiego ekwiwalentu, ale wypłaconego zleceniobiorcy, płatnik powinien doliczyć do jego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia za dany miesiąc i od łącznej kwoty obliczyć zaliczkę na podatek.

Zapewnienie odzieży ochronnej

Powierzając osobie fizycznej wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, podmiot, który korzysta z jej świadczeń, ma obowiązek zapewnić jej bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 304 Kodeksu pracy - Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Może go realizować zapewniając jej odzież roboczą.

Zleceniobiorca otrzymujący nieodpłatnie odzież i obuwie robocze uzyskuje przychód podatkowy, który może być objęty zwolnieniem z podatku wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof. Wskazuje on, że ze zwolnienia od pdof korzystają świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeśli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

]
Wzory umów cywilnoprawnych dostępne w Programie DRUKI Gofin

Ponieważ zapewniając odzież roboczą dla zleceniobiorcy zleceniodawca realizuje ustawowy obowiązek, to generalnie jej wartością może obciążyć swoje koszty podatkowe. Jednak podobnie jak w przypadku innych pozapłacowych świadczeń dla zleceniobiorcy musi istnieć tytuł do obciążenia zleceniodawcy tymi kosztami. W tym celu w zawartej umowie zleceniodawca powinien zobowiązać się do zapewnienia tej odzieży i pokryć wydatki na jej nabycie z własnych środków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.