Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Likwidacja jednoosobowej firmy w pdof
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Likwidacja jednoosobowej firmy w pdof

Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Agata Cieśla

Przedłużająca się pandemia, jak również lawinowo następujące zmiany w przepisach gospodarczych, a co za tym idzie - niestabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej - wszystkie te czynniki w pewnym stopniu wpływają na podejmowanie przez przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobowe firmy, decyzji o ich likwidacji. Likwidacja tego źródła przychodów wymaga dopełnienia określonych obowiązków m.in. na gruncie pdof.

Przedsiębiorcy na zasadach ogólnych

Osoby fizyczne, które w prowadzeniu działalności gospodarczej korzystają z opodatkowania według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i z podatku dochodowego rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, likwidując działalność gospodarczą, zobowiązane są do sporządzenia wykazu pozostałych na dzień jej likwidacji składników majątku oraz spisu z natury na ten moment.

Obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności wynika z art. 24 ust. 3a ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Wykazem tym powinny zostać objęte środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby oraz wyroby gotowe, które przedsiębiorca posiadał w tej dacie. Powinien on również zawierać następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień likwidacji. Jednak obowiązek sporządzenia wykazu na gruncie pdof nie oznacza dla podatnika konieczności dokonania na ten moment jakichkolwiek rozliczeń z fiskusem. W efekcie przedsiębiorca nie uwzględnia go przy ustalaniu firmowego dochodu za okres od pierwszego dnia danego roku podatkowego do daty w tym samym roku, w której zlikwidował swoją jednoosobową firmę.

Oprócz omówionego wykazu składników przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową na dzień likwidacji działalności gospodarczej powinien sporządzić spis z natury. Spisem tym objęte są towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady (§ 24-26 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. z 2019 r. poz. 2544). Wyposażenie oraz środki trwałe nie podlegają ujęciu w spisie z natury.

Wyceny składników objętych spisem z natury podatnik powinien dokonać w sposób przewidziany w § 26 przywołanego rozporządzenia. Stąd przykładowo materiały oraz towary handlowe objęte tym spisem należy wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Sporządzony spis z natury podlega wpisaniu do księgi podatkowej. W przeciwieństwie do wykazu składników pozostałych na dzień likwidacji działalności spis z natury ma wpływ, poprzez tzw. różnice remanentowe, na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej za rok podatkowy, w którym przedsiębiorca zlikwidował firmę.

Ryczałtowcy tylko z wykazem

Przedsiębiorcy korzystający w prowadzeniu działalności gospodarczej z tzw. ryczałtu ewidencjonowanego, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki lub wystąpienia wspólnika ze spółki, nie sporządzają spisu z natury na ten dzień. Zobowiązani są jednak do sporządzenia wykazu składników majątku pozostałych na dzień likwidacji, co wynika z art. 20 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993). Ujmują w nim, podobnie jak przedsiębiorcy korzystający z zasad ogólnych, środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, wyroby gotowe, półwyroby, materiały (surowce).

Sprzedaż majątku zlikwidowanej firmy

Z uregulowań ustawy o pdof wynika, że firmowy przychód może powstać również po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej. Generuje go sprzedaż firmowego majątku w ustawowo określonym przedziale czasowym. Do powstania przychodu dochodzi bowiem w sytuacji, gdy odpłatne zbycie takiego składnika (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) następuje przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a i ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o pdof oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f i ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...). Na gruncie podatku dochodowego kwotę uzyskaną z takiej transakcji jako przychód w pdof należy opodatkować według zasad, które podatnik stosował w zlikwidowanej działalności gospodarczej (chyba że podatnik prowadzi nową działalność i rozlicza się z niej na innych zasadach), czyli przy zasadach ogólnych odpowiednio według skali podatkowej lub podatkiem liniowym (przykład), a u ryczałtowców - 3% lub 10% stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast sprzedaż składników dawniej firmowego majątku po upływie wskazanego okresu jest już zdarzeniem podatkowo neutralnym.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzoną indywidualnie działalność gospodarczą, w której korzystał z opodatkowania według skali podatkowej, zlikwidował z dniem 31 marca 2021 r. Na dzień likwidacji posiadał maszynę o wartości początkowej 74.000 zł. Od tej wartości naliczał odpisy amortyzacyjne, które rozliczył w kosztach podatkowych w łącznej wysokości 32.806,66 zł. Załóżmy, że w lutym 2022 r. przedsiębiorca sprzeda maszynę pozostałą po likwidacji działalności gospodarczej za kwotę 48.000 zł.

Przychód osiągnięty z tej transakcji będzie przychodem z działalności gospodarczej. Dochód z tytułu tej sprzedaży wyniesie 6.806,66 zł, tj. 48.000 zł - (74.000 zł - 32.806,66 zł) i będzie podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej stosowanej przez przedsiębiorcę w prowadzeniu zlikwidowanej firmy.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.