Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wybrane problemy z zakresu ulgi dla młodych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wybrane problemy z zakresu ulgi dla młodych

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Agata Cieśla

Mija rok od wejścia w życie zwolnienia od pdof nazywanego popularnie zerowym PIT lub ulgą dla młodych, mającego zastosowanie do niektórych przychodów otrzymywanych przez podatników do ukończenia 26. roku życia. Jego stosowanie od początku budziło wiele wątpliwości, co spowodowało że Ministerstwo Finansów wydało w tym zakresie objaśnienia podatkowe poruszające szereg związanych z nim zagadnień.

Wiek podatnika

Z tzw. zerowego PIT mogą korzystać podatnicy pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) będący osobami, które nie ukończyły 26 roku życia. O zastosowaniu zwolnienia decyduje wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, a nie wiek w chwili zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Gdy zatem podatnik kończy 26 lat w danym miesiącu roku podatkowego, to omawiane zwolnienie ma zastosowanie również w tym miesiącu, ale wyłącznie do przychodów otrzymanych nie później niż w dniu urodzin. Przychody uzyskane po tej dacie podlegają opodatkowaniu również wówczas, gdy są należne za okres sprzed dnia 26 urodzin.

W przywołanych na wstępie objaśnieniach podatkowych resort finansów podkreślił, że jeżeli dzień 26 urodzin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to nie następuje "przesunięcie" daty urodzin na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przychody objęte zwolnieniem

• Źródła przychodów i miejsce ich położenia

art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof ustawodawca enumeratywnie wskazał rodzaje przychodów, do których zdefiniowane w nim zwolnienie z pdof ma zastosowanie. Tym samym są to wyłącznie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof) oraz przychody z umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof).

W efekcie, gdy osoba uprawniona z racji wieku do korzystania z omawianego zwolnienia uzyska przychody opodatkowane według skali podatkowej, ale z innych niż wskazane tytuły, w tym przykładowo z umowy o dzieło, z praw autorskich, z praktyk absolwenckich, stypendiów czy staży uczniowskich, działalności gospodarczej czy zasiłków z ubezpieczenia społecznego, to nie będą one korzystały ze zwolnienia z pdof w ramach ulgi dla młodych. Jednocześnie nie będą miały wpływu na wysokość kwot przychodów podlegających zwolnieniu w ramach tej ulgi.

Równie ważne jest to, że o zastosowaniu ulgi dla młodych nie decyduje miejsce położenia źródła przychodów objętych jej działaniem. Można ją więc stosować do przychodów ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych, a także przychodów z umów zlecenia osiąganych zarówno w Polsce, jak i za granicą. W objaśnieniach wskazano również, że w oparciu o art. 21 ust. 39 ustawy o pdof, przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych nie są brane pod uwagę przychody uzyskane za granicą, które są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.


Kalkulatory opodatkowania należności osób w wieku do 26 lat dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

• Zasady opodatkowania

Zerowy PIT może być stosowany u osób, które nie ukończyły 26 lat wyłącznie w odniesieniu do przychodów, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W konsekwencji zwolnienie nie ma zastosowania np. do przychodów z umów zlecenia:

 • uzyskanych na terytorium Polski przez osobę podlegającą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli nierezydenta, które opodatkowane są 20% ryczałtem (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof),
   
 • nieprzekraczających 200 zł opodatkowanych 17% ryczałtem (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof).

Limit zwolnienia

Od 1 stycznia 2020 r. roczny limit omawianego zwolnienia wyznacza kwota 85.528 zł. Jest to limit przysługujący danemu podatnikowi, co oznacza, że obowiązuje on niezależnie do tego, czy rozlicza się on indywidualnie, czy wraz z małżonkiem.

Ponieważ limit zwolnienia jest przypisany indywidualnie do uprawnionej osoby, to gdy przychody podatnika są niższe od limitu, niewykorzystana jego część z danego roku przepada. Podatnik nie może o nią zwiększyć limitu przysługującego mu w kolejnym roku podatkowym. Przepisy nie przewidują również, aby niewykorzystana część limitu podatnika uwzględniona została przez jego małżonka na potrzeby ustalenia kwoty przysługującego mu zwolnienia.

Odliczanie kosztów

W omawianych objaśnieniach wskazano, że w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów bez zmian obowiązuje zasada, według której dla zastosowania zryczałtowanych, określonych kwotowo, kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych wystarczy, aby podatnik świadczył pracę. Tym samym przysługują one również za okres, w którym podatnik, świadcząc pracę, nie uzyskał przychodów lub uzyskał je w kwotach niższych niż ustawowe limity, albo osiągnął przychody w całości korzystające ze zwolnienia od podatku (np. w danym miesiącu jedynie z tytułu diet w podróży służbowej zwolnione z pdof w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o pdof lub przychody objęte ulgą dla młodych).

Nadal także obowiązuje reguła, że do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych - które są określane ryczałtowo (art. 22 ust. 2 ustawy o pdof) lub w wysokości faktycznych wydatków (art. 22 ust. 11 ustawy o pdof) - nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 31 updof. Przepis ten stanowi, że za koszty podatkowe nie uważa się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się w Polsce lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Przy uldze dla młodych koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu (przykład). To oznacza, że gdy przychody z pracy (odpowiednio z umów zlecenia) są w całości objęte tym zwolnieniem, koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych. U podatników, którzy korzystają z tego zwolnienia, suma kosztów 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 tej ustawy, nie może przekroczyć kwoty 85.528 zł (art. 22 ust. 9aa ustawy o pdof).

Składki ubezpieczeniowe

W pdof składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne zasadniczo podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku. Nie dotyczy to jednak składek, których podstawę wymiaru stanowi m.in. przychód zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof). W efekcie składki zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych nie podlegają odliczeniu.

Z objaśnień wynika również, że gdy podatnik zna jedynie ogólną kwotę składek pobranych przez płatnika, a nie wie, jaka ich część dotyczy przychodów objętych ulgą dla młodych, to odliczeniu podlega tylko ta część z tej kwoty, która odpowiada udziałowi przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie przychodów zwolnionych i opodatkowanych.

Przykład

Podatnik w wieku 23 lat przez cały 2020 r. był zatrudniony na umowę o pracę w firmie znajdującej się w miejscu jego zamieszkania. Jego przychód za ten rok wynosi 87.900 zł, z czego 85.528 zł korzysta z tzw. zerowego PIT.

Podatnikowi przysługują podstawowe tzw. zryczałtowane koszty pracownicze za 12 miesięcy, czyli 3.000 zł (250 zł × 12 miesięcy), jednak w zeznaniu może odliczyć jedynie 2.372 zł, czyli kwotę będącą równowartością kwoty podlegającej opodatkowaniu przychodów ze stosunku pracy (87.900 zł - 85.528 zł).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.