Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Pożyczka między osobami fizycznymi a pdof

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pożyczka między osobami fizycznymi a pdof

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Małgorzata Rymarz

Umowa pożyczki to jedna z częściej stosowanych form pozyskania kapitału. Służy ona w równym stopniu przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może być udzielona przez osobę fizyczną, obejmować zarówno pieniądze, jak i rzeczy ruchome oznaczone tylko co do gatunku, a także mieć charakter nieodpłatny. Udzielenie pożyczki w większości przypadków wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych.

Pożyczka bez odsetek

Z treści art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) wynika, że umowa pożyczki nakłada na pożyczkobiorcę obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku i jakości. Ze swej istoty jest to więc kontrakt nieodpłatny. Strony mogą jednak umówić się na jakąś formę ekwiwalentu, która przy świadczeniu w postaci kwoty pieniędzy przybiera najczęściej formę odsetek naliczanych od kapitału, z uwzględnieniem okresu, w jakim pożyczkobiorca korzysta z kapitału.

Jeżeli zawarcie umowy pożyczki nie wiąże się z żadną gratyfikacją, powstaje pytanie, czy po stronie osoby korzystającej z kapitału nie należy rozpoznać przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Pytanie to nabiera szczególnej wagi w sytuacji, gdy strony umowy nie łączy bliskie pokrewieństwo umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Od kilku lat fiskus stoi niezmiennie na stanowisku, że o ile strony nie zastrzegły w umowie wynagrodzenia za udostępnienie kapitału, to po stronie pożyczkobiorcy nie występuje przychód z nieodpłatnych świadczeń generujący konieczność opodatkowania wartości przysporzenia majątkowego w postaci hipotetycznych odsetek (por. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 22 lipca 2019 r., nr: 0113-KDIPT2-2.4011.363.2019.1.KR).

Dla porządku należy dodać, że również pożyczkodawca nie musi obawiać się konsekwencji podatkowych. Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki nie będzie wiązało się z ustalaniem po jego stronie przychodu w postaci utraconych korzyści (por. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 grudnia 2019 r., nr: 0114-KDIP3-2.4011.506.2019.2.MK1).

Opodatkowanie odsetek od prywatnej pożyczki

Jeżeli jednak w umowie zastrzeżono wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, to otrzymane przez pożyczkodawcę odsetki są źródłem przysporzenia majątkowego i stanowią przychód w momencie ich otrzymania. Zasady opodatkowania omawianego świadczenia określa art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof. Wynika z niego, że od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Przychodów z odsetek nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali.

Jeśli obydwie strony umowy pożyczki są osobami prywatnymi, pożyczkodawca otrzymuje pełną kwotę odsetek, od której jest zobowiązany samodzielnie obliczyć podatek, ująć go w zeznaniu rocznym PIT-38 i uiścić na rachunek urzędu skarbowego.

Natomiast gdy pożyczkobiorca jest przedsiębiorcą, a udzielone mu świadczenie miało związek z jego działalnością gospodarczą, to na nim, jako płatniku, spoczywa obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. W takim przypadku pożyczkodawca otrzymuje wynagrodzenie za udostępnienie kapitału pomniejszone o podatek, wobec czego nie jest już zmuszony wykazywać tego przychodu w zeznaniu rocznym ani go opodatkowywać.

Kiedy pożyczka przestaje być prywatna?

Dla pożyczkodawcy udzielającego prywatnej pożyczki otrzymane odsetki pozostają przychodem z kapitałów pieniężnych. Jednak częstotliwość zawierania takich umów i ich ukierunkowanie na osiąganie zysków, a także pewien stopień zorganizowania i ciągłości, może przesądzić o uznaniu aktywności podatnika za działalność gospodarczą, nawet jeśli oficjalnie nie podjął on tej działalności.

Profesjonalne udzielanie pożyczek zmienia źródło uzyskiwanych przychodów z odsetek i zasady opodatkowania. Pożyczkodawcy stają się przedsiębiorcami, a źródłem uzyskiwanych przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochody otrzymane w związku z udzielanymi pożyczkami mogą być wówczas opodatkowane według skali lub podatkiem liniowym.

Umorzenie kwoty pożyczki

Pożyczka, co do zasady, jest świadczeniem zwrotnym, w związku z tym przekazanie kwoty kapitału jest okolicznością neutralną podatkowo. Sytuacja zmienia się, gdy pożyczkodawca zgodzi się zwolnić pożyczkobiorcę z obowiązku zwrotu kapitału w części lub całości.

Zgodnie z art. 508 K.c., zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Efektem tego rodzaju porozumienia jest powstanie po stronie pożyczkobiorcy przychodu o wartości umorzonego świadczenia (por. interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 19 lipca 2016 r., nr: IPPB2/4511-385/16-4/MG). Jeżeli pożyczkobiorca nie jest przedsiębiorcą, przychód ten należy do tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o pdof), co skutkuje obowiązkiem jego wykazania i opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Jedynie pożyczkobiorcy korzystający z umorzenia kapitału pożyczki zaciągniętej u rodziny mogą czuć się komfortowo, gdyż chroni ich art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o pdof. Stosownie do treści tego przepisu, zwolnieniu od podatku podlega wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W tak określonym kręgu znajdują się: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.