Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zatory płatnicze na etapie zaliczek na podatek

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zatory płatnicze na etapie zaliczek na podatek

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Agata Cieśla

W podatku dochodowym uregulowania dotyczące tzw. zatorów płatniczych polegają na modyfikacji podstawy opodatkowania zarówno przez wierzycieli, jak i dłużników. Zasadniczo podatnicy dokonują jej w rozliczeniu rocznym, ale mogą tego dokonać także na etapie ustalania zaliczek na podatek.

Zaliczkowe rozliczenie wierzyciela

• Zasady ogólne

art. 44 ust. 17-24 ustawy o pdof oraz odpowiednio art. 25 ust. 19-26 ustawy o pdop wynika możliwość dokonywania korekt związanych z zatorami płatniczymi na etapie obliczania zaliczek na podatek.

Dzięki tym uregulowaniom wierzyciele od stycznia 2020 r. uprawnieni są do zmniejszania podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dochodu dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Obniżenie to jest możliwe, jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Gdy kwota omawianego zmniejszenia będzie wyższa od dochodu, podatnik dokonuje jego zmniejszenia o nieodliczoną wartość w kolejnych okresach rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta (przykład).

Jeśli jednak wierzytelność, która zmniejszyła dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, zostanie uregulowana lub zbyta, to podatnik obowiązany będzie zwiększyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym wystąpiły te okoliczności.

• Specustawa o COVID-19

Tarcza 4.0 (na dzień oddania GP do druku ustawa jest w Senacie) wprowadzi do ustawy o pdof art. 52w, a do ustawy o pdop art. 38o, zgodnie z którymi skróceniu ulegnie okres, w którym wierzyciele dokonują zmniejszania podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczaną do przychodów należnych wartość takich wierzytelności. Omawiane obniżenie według przywołanych uregulowań powinno następować począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Tarczą 4.0 zostanie również wprowadzone szczególne rozwiązanie dla podatników, którzy w 2020 r. opłacają uproszczone zaliczki na podatek. Podatnicy ci będą mogli zmniejszać zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Podatnicy pdof zmniejszą tę zaliczkę o 17% wartości wierzytelności - przy opodatkowaniu według skali, a korzystający z podatku liniowego - o 19%. Z kolei mali podatnicy pdop opłacający zaliczki uproszczone zmniejszą je o 9% wartości wierzytelności, a pozostali podatnicy - o 19%.

Omówione rozwiązania znajdą zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których wierzyciele ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 i zaliczek należnych, których termin płatności upływa w 2020 r.

Korekta zaliczkowa u dłużnika

• Zasady ogólne

Po stronie dłużnika dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów wartość zobowiązania do zapłaty, które nie zostało uregulowane. Ponieważ ustawodawca posłużył się tutaj określeniem "zaliczana" a nie "zaliczona" wartość zobowiązania, to takie brzmienie obowiązujących w tym zakresie uregulowań sugeruje, że korekta dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki uzależniona jest jedynie od terminu dokonania przez dłużnika zapłaty zobowiązania, a nie ma na nią wpływu faktyczne rozliczenie kosztu podatkowego. Tym samym gdy nieuregulowana w terminie zapłata za zakup dotyczy np. znajdujących się w magazynie niesprzedanych towarów handlowych, to dłużnik zobowiązany jest po upływie ustawowego okresu od upływu terminu zapłaty zwiększyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, pomimo że wartością tego wydatku nie obciążył kosztów podatkowych. O potwierdzenie zasadności takiej interpretacji omawianych przepisów nasze Wydawnictwo wystąpiło w lutym br. do resortu finansów. Do dnia oddania GP do druku nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

Zwiększenie dochodu u dłużnika następuje począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. Dłużnik zobowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki nie ureguluje zobowiązania.

• Specustawa o COVID-19

W specustawie w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) znalazły się szczególne uregulowania wprowadzające m.in. do ustaw o pdof i o pdop zwolnienie dla niektórych przedsiębiorców będących dłużnikami z obowiązku stosowania omawianych przepisów w zakresie zatorów płatniczych (art. 52q ustawy o pdof, art. 38i ustawy o pdop). W pdof dotyczy ono m.in. przedsiębiorców-dłużników, którzy obowiązani są do zwiększania o niezapłacone w terminie zobowiązania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 r. zaliczek na podatek, a w pdop dodatkowo uwzględnia ono specyfikę tego podatku w zakresie roku podatkowego.

Przywołane przepisy wskazują, że z omawianego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r. (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Warunku dotyczącego spadku przychodów nie stosuje się do podatników, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 r., albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów.

Przykład

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym i będący czynnym podatnikiem VAT, 5 stycznia 2020 r. wykonał usługę transportową o wartości w kwocie 45.756 zł (tj. wartość netto 37.200 zł + VAT 8.556 zł) udokumentowaną wystawioną w tym dniu fakturą, w treści której termin zapłaty został określony na 2 lutego 2020 r. Z kolei 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze upłynęło 2 maja 2020 r. Załóżmy, że dłużnik nie ureguluje zapłaty do końca września 2020 r. W tej sytuacji przedsiębiorca w trakcie roku ma prawo dokonać następującego rozliczenia niezapłaconej wierzytelności:

Miesiąc Dochód narastająco od początku roku Wysokość zmniejszenia z tytułu nieuregulowanej wierzytelności Podstawa obliczenia zaliczki na pdof
maj 13.500 zł 13.500 zł 0 zł
czerwiec 21.750 zł 21.750 zł 0 zł
lipiec 27.980 zł 27.980 zł 0 zł
sierpień 32.200 zł 32.200 zł 0 zł
wrzesień 41.100 zł 37.200 zł 3.900 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.