Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Roczna korekta VAT w podatku dochodowym

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczna korekta VAT w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Agata Cieśla

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT prowadzącymi tzw. działalność mieszaną, czyli zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT, zobowiązani są do corocznego dokonywania korekty odliczonego podatku VAT. Korekta nie pozostaje obojętna na gruncie podatku dochodowego - wpływa bowiem na zwiększenie przychodów lub kosztów podatkowych.

Dwa etapy odliczania

Podstawową zasadą wynikającą z ustawy o VAT jest prawo podatników tego podatku do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług jedynie wtedy, gdy dotyczą one czynności opodatkowanych VAT. Z kolei gdy zakupy te dotyczą sprzedaży zwolnionej z VAT, podatnicy nie posiadają takich uprawnień. Jednak wielu podatników wykonuje równocześnie czynności opodatkowane oraz zwolnione z VAT. To powoduje, że nie są oni w stanie dokładnie przypisać kwot podatku naliczonego do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT. Dla nich ustawodawca przewidział odliczanie tego podatku w oparciu o tzw. wskaźnik proporcji, który ustala się jako udział rocznego obrotu uprawniającego do odliczenia VAT w całkowitym obrocie podatnika.

Rozliczanie podatku naliczonego VAT według wskaźnika proporcji odbywa się dwuetapowo. W trakcie danego roku podatkowego jest on rozliczany wstępnie z zastosowaniem wskaźnika obliczanego na podstawie obrotów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2019 r. na podstawie obrotów z 2018 r.). Natomiast po zakończeniu roku podatnik koryguje podatek VAT, stosując do jego rozliczenia rzeczywisty wskaźnik ustalony w oparciu o faktyczną strukturę sprzedaży w danym roku (tj. 2019 r.).

Jednorazowo lub w czasie

O sposobie oraz momencie dokonywania korekty decyduje rodzaj dokonywanych zakupów. Może być ona jednorazowa, o ile dotyczy zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł. Ten sposób korekty odnosi się także do pozostałych towarów i usług oraz opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.

W ciągu 5 lat podatnik dokonuje korekty VAT w sytuacji, gdy przedmiot nabycia stanowiły środki trwałe niebędące nieruchomościami oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, o wartości początkowej większej niż 15.000 zł. W odniesieniu do takich składników korekty w każdym roku dokonuje się w wysokości 1/5 odliczonego podatku, poczynając od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania.

Z kolei 10-letni okres korekty dotyczy przypadków, w których przedmiotem nabycia były nieruchomości o wartości początkowej większej niż 15.000 zł. Tu w każdym roku dokonuje się jej w wysokości 1/10 odliczonego podatku, poczynając od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

Kwota, o którą zwiększa się lub zmniejsza podatek naliczony w wyniku rocznej korekty VAT za dany rok podatkowy, przekłada się na gruncie podatku dochodowego na przychody lub koszty w miesiącu złożenia przez podatnika deklaracji VAT z wykazaną korektą, czyli deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku. W efekcie podatnicy rozliczający VAT za okresy miesięczne, którzy rocznej korekty VAT za 2019 r. dokonają w deklaracji za styczeń 2020 r., składanej w lutym 2020 r., korektę tę w podatku dochodowym powinni uwzględnić w przychodach lub kosztach lutego 2020 r. Natomiast podatnicy rozliczający VAT kwartalnie rocznej korekty VAT za 2019 r. dokonają w deklaracji za I kwartał 2020 r., składanej w kwietniu 2020 r. i również w tym miesiącu rozliczą ją w przychodach lub kosztach.

Co w przychody a co w koszty?

Skutkiem dokonania rocznej korekty VAT może być zwiększenie lub zmniejszenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, co ma odpowiednie przełożenie na podstawę opodatkowania w podatku dochodowym.

Gdy w wyniku korekty kwota podatku naliczonego zostaje zwiększona, wówczas, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy o pdof i odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o pdop, kwota podatku:

 • nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji lub
   
 • dotycząca innych niż wskazanych wcześniej rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi,

w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 zm.), stanowi przychód podatkowy.

Natomiast jeżeli w wyniku korekty kwota odliczonego podatku naliczonego ulega zmniejszeniu, wówczas, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c) ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c) ustawy o pdop, podatnik wartość korekty zalicza do firmowych kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

W 2019 r. podatnik VAT na potrzeby tego podatku rozliczał zakupy związane z działalnością mieszaną według wskaźnika proporcji obliczonego dla 2018 r. Wskaźnik ten wynosił 74%. W tym samym roku podatnik kupił towary związane z działalnością mieszaną. Podatek naliczony przy ich zakupie wynosił 63.900 zł. W oparciu o wstępne rozliczenie podatnik odliczył od podatku należnego podatek w wysokości 47.286 zł (tj. 63.900 zł × 74%), a do kosztów zaliczył kwotę 16.614 zł (tj. 63.900 zł - 47.286 zł).

Wariant I - rzeczywista struktura sprzedaży za 2019 r. wyniosła 88%.

Przysługująca do odliczenia kwota podatku naliczonego wynosi 56.232 zł (tj. 63.900 zł × 88%). W konsekwencji podatnik dokona korekty zwiększającej podatek naliczony o 8.946 zł (tj. 56.232 zł - 47.286 zł). Kwotę tę jednocześnie zaliczy do przychodów podatkowych.

Wariant II - rzeczywista struktura sprzedaży za 2019 r. wyniosła 62%.

Przysługująca podatnikowi do odliczenia kwota podatku naliczonego wynosi 39.618 zł (tj. 63.900 zł × 62%). W tej sytuacji podatnik zmniejszy podatek naliczony o 7.668 zł (tj. 47.286 zł - 39.618 zł). Kwotą zmniejszenia obciąży firmowe koszty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.12.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.