Jak szukać?»

Uwaga: Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Stosowanie jednorazowej amortyzacji
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Stosowanie jednorazowej amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Ewelina Piotrowska

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania w rozliczeniach podatkowych ustawodawca uzależnił jednak od spełnienia określonych warunków dotyczących statusu podatnika, rodzaju zakupionego środka trwałego, a także ustawowego limitu.


W lipcu 2019 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlanych. W listopadzie br. zamierzam zakupić na potrzeby firmy samochód ciężarowy o wartości początkowej 95.000 zł. W tym samym miesiącu przyjmę go do używania i zaliczę do środków trwałych. Czy w takim przypadku będę mógł skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości 50.000 euro?

Z jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof, mogą korzystać podatnicy mający status małego podatnika oraz rozpoczynający działalność gospodarczą.

W roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, można dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Odpis taki może być naliczony w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak łącznie wysokość jednorazowych odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości limitu 50.000 euro (art. 22k ust. 7 ustawy o pdof). W 2019 r. limit ten wynosi 214.000 zł. Przy jego określaniu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10.000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z tym że przepisów dotyczących jednorazowej amortyzacji w limicie 50.000 euro nie stosuje się do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną. Wyłączenie to znajduje także zastosowanie, gdy działalność taką prowadził małżonek tej osoby, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zatem Czytelnik będzie miał możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach limitu 50.000 euro, o ile spełni wszystkie warunki wynikające z art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof.


W październiku br. przedsiębiorca zakupił fabrycznie nowy środek trwały. Jest to maszyna należąca do grupy 5 KŚT o wartości początkowej 190.000 zł, w odniesieniu do której skorzystano z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 100.000 zł. Czy od listopada br. przedsiębiorca ma prawo kwotę 90.000 zł amortyzować według metody liniowej?

Jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 14-21 ustawy o pdop, podatnik może dokonywać od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT. Z tej metody amortyzacji można skorzystać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Preferencja ta ma zastosowanie, pod warunkiem że m.in. wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł.

Podatnik może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Gdy wartość początkowa środka trwałego przekracza kwotę jednorazowego odpisu, to od następnego roku podatkowego w zależności od decyzji podatnika kontynuuje się amortyzację środka trwałego według metody degresywnej lub metody liniowej z wykorzystaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, które mogą być podwyższone lub obniżone. W takim przypadku suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.


Klasyfikacja Środków Trwałych dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.


Jeśli na podstawie wskazanych zasad przedsiębiorca w październiku 2019 r. jednorazowo zamortyzował w ramach limitu 100.000 zł nabytą fabrycznie nową maszynę zaliczoną do grupy 5 KŚT, to ze względu na ustawowy limit nie została ona w pełni zamortyzowana. Zatem dopiero od stycznia 2020 r. przedsiębiorca ma prawo kontynuować jej amortyzację przy zastosowaniu metody liniowej lub degresywnej.


W dniu 28 października br. na cele jednoosobowej firmy podatnik zakupił kserokopiarkę. Jej wartość początkowa wynosi 8.780 zł. Urządzenie to 29 października br. wpisał do ewidencji środków trwałych. W jaki sposób można je zamortyzować?

Gdy podatnik uzna za środek trwały składnik majątku, którego wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, ma do wyboru jeden z dwóch sposobów amortyzacji. Pierwszym z nich jest amortyzowanie w czasie przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupiony składnik majątku wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Druga z możliwości wynika z art. 22f ust. 3 ustawy o pdof, który pozwala dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania go do używania albo w miesiącu następnym.

Ponieważ zakupiona kserokopiarka została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, a jej wartość początkowa jest niższa niż 10.000 zł, podatnik miał prawo ją jednorazowo zamortyzować w miesiącu oddania do używania, tj. w październiku 2019 r. lub w miesiącu następnym.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.