Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Nabycie samochodu w trakcie roku - podatek od środków ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nabycie samochodu w trakcie roku - podatek od środków transportowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014

W sierpniu i wrześniu br. zamierzamy kupić samochody ciężarowe. Od kiedy należy płacić podatek od środków transportowych?

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty (art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), dalej: u.p.o.l. W ciągu 14 dni od dnia nabycia lub zarejestrowania pojazdu należy złożyć względnie skorygować deklarację na podatek poprzez złożenie nowej deklaracji we właściwym organie podatkowym (art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 u.p.o.l.). Podatek od środków transportowych jest podatkiem rocznym. Terminy zapłaty podatku określa art. 11 ww. ustawy. Co do zasady, podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. W przypadku, gdy samochód zostanie nabyty lub zarejestrowany po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września, trzeba będzie zapłacić podatek za ten rok w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata.

Natomiast nabycie lub zarejestrowanie samochodu po dniu 1 września danego roku podatkowego nakłada obowiązek zapłaty podatku jednorazowo w terminie 14 dni od dnia zakupu pojazdu już zarejestrowanego w RP lub od dnia jego rejestracji (art. 11 ust. 2 u.p.o.l.).

Gdy zatem pytający zakupi lub zarejestruje samochód w sierpniu, podatek zapłaci w dwóch ratach (w ciągu 14 dni i do 15 września br.). Podatek od drugiego samochodu płatny będzie jednorazowo w terminie dwutygodniowym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60