Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Odpłatne zbycie wierzytelności na gruncie ryczałtu od dochodów ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odpłatne zbycie wierzytelności na gruncie ryczałtu od dochodów spółek - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Dokonując oceny spełnienia warunków do opodatkowania estońskim CIT, należy uwzględniać także przychody ze sprzedaży wierzytelności w ramach umowy faktoringu.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.489.2022.1.BS.

Wnioskodawca (spółka z o.o.) rozlicza podatek dochodowy według estońskiego CIT. W celu poprawy i zabezpieczenia płynności finansowej zawarł z instytucją finansową umowę faktoringu. Zakresem umowy objęte są wierzytelności spółki z tytułu sprzedaży towarów. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczył ustalenia, czy na potrzeby weryfikacji braku utraty prawa do stosowania ryczałtu od dochodów spółek, do wartości przychodów, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. a updop powinna również wliczać wartość przychodów z tytułu zbycia wierzytelności własnych pochodzących ze sprzedaży towarów w ramach umowy faktoringu? W jej ocenie takie wierzytelności nie są brane pod uwagę przy ocenie ewentualnej utraty prawa do estońskiego CIT. Celem zawartej umowy faktoringu nie jest z perspektywy spółki uzyskiwanie dodatkowego źródła dochodu, tylko zarządzenie i poprawa jej bieżącej płynności finansowej. Podmiotem, który "zarabia" na faktoringu jest instytucja finansowa, która otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług faktoringowych. Spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest dystrybucja części samochodowych.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał, że na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 2 updop opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli spełnia m.in. warunek, że mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a) z wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Na mocy art. 28l ust. 1 pkt 3 updop, podatnik opodatkowany estońskim CIT traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku podatkowego, w którym nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 i 3 updop.

Warunek dotyczący struktury przychodów ma w zamierzeniu ustawodawcy ograniczać możliwość korzystania z estońskiego CIT tym podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej, a swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów.

Umowa faktoringu nie została zdefiniowana w polskich przepisach. Jest traktowana jako umowa nienazwana, do której znajduje zastosowanie art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Spółka dokonuje na rzecz faktora sprzedaży wierzytelności własnych. Sprzedaż wierzytelności własnych jest odrębnym zdarzeniem od wcześniejszych operacji gospodarczych, w wyniku których powstał przychód należny, tj. od sprzedaży towarów kontrahentom.

W następstwie umowy faktoringu następuje zmiana wierzyciela. Nie zmienia to jednak faktu, że w wyniku tej umowy, faktorant otrzymuje od faktora środki finansowe, które odpowiadają całości lub części przenoszonych wierzytelności, przed terminem ich płatności. Celem takiego działania jest uzyskanie w miarę szybko kwoty pieniężnej, na jaką opiewa wierzytelność przelana na faktora. Faktorant, przelewając bowiem swoją wierzytelność, uzyskuje od faktora kwotę odpowiadającą jej wysokości pomniejszoną jedynie o prowizję faktora.

Uwzględniając te okoliczności, organ podatkowy uznał, że spółka w istocie będzie uzyskiwać przychody ze sprzedaży wierzytelności, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. a updop. W konsekwencji, jeżeli przychody z tego tytułu przekroczą 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku liczonych z uwzględnieniem kwot należnego podatku od towarów i usług, to spółka nie będzie mogła skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując, przy dokonywaniu wyliczeń na potrzeby stosowania art. 28j ust. 1 pkt 2 updop należy również wziąć pod uwagę przychód z wierzytelności zbytych w ramach zawartej umowy faktoringu. Jeżeli w wyniku dokonanych wyliczeń zostanie stwierdzone, że warunek, o którym mowa w tym przepisie został naruszony, to podatnik nie będzie już mógł korzystać z opodatkowania w formie estońskiego CIT.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.