Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Interpretacja ogólna w sprawie stosowania zwolnienia z CIT dochodów wspólników ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania zwolnienia z CIT dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022

W Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. pod poz. 11 opublikowano interpretację ogólną nr DD5.8203.2.2021 Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy przepisów art. 22 ust. 4 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a updop, w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, ze zwolnienia z opodatkowania CIT, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek.

Powstały bowiem wątpliwości, czy wskazane zwolnienie obejmuje podział zysku - posiadającej status podatnika CIT spółki jawnej lub komandytowej, dokonywany na rzecz wspólników takiej spółki, z uwagi na fakt, że treść art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a updop, wprost nie wymienia dochodów z udziału w zyskach - mających status podatnika CIT - spółek jawnych i komandytowych. Wątpliwości budzi również kwestia liczenia 2-letniego okresu posiadania nie mniej niż 10% udziałów (akcji) spółki, warunkującego możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia.

Minister Finansów przypomniał, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Mocą tej ustawy CIT objęto również spółki komandytowe (art. 1 ust. 3 pkt 1 updop), a także, w określonych sytuacjach, spółki jawne (art. 1 ust. 3 pkt 1a updop).

Pociągnęło to za sobą konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych w słowniczku pojęć. W szczególności, w art. 4a pkt 21 updop, gdzie wskazano, że ilekroć w ustawie o CIT jest mowa o "spółce", to wyrażenie to oznacza również mające status podatnika podatku dochodowego spółki komandytowe i spółki jawne.

Wskutek rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o CIT o spółki komandytowe i w określonych sytuacjach o spółki jawne (art. 1 ust. 3 updop), nowego znaczenia nabrały także inne definicje zawarte w słowniczku pojęć. W szczególności, ilekroć w tej ustawie mowa jest o:

 • udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop (art. 4a pkt 16 updop),
 • kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop (art. 4a pkt 18 updop),
 • udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3 updop (art. 4a pkt 19 updop).
Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez
organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Minister zauważył, że potwierdzenie woli ustawodawcy co do możliwości skorzystania z określonego w art. 22 ust. 4 updop zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych przez wspólników takich spółek, potwierdza także treść art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej. W jego myśl zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 updop ma zastosowanie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwróć uwagę!

Minister Finansów podsumował, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop może znajdować zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych z udziału w zyskach - mających status podatnika CIT - spółek jawnych i komandytowych, wypracowanych przez te spółki od dnia, w którym stały się one takim podatnikiem, o ile wypełnione są warunki stosowania tego zwolnienia określone w art. 22 ust. 4a-4d i ust. 6 oraz w art. 22a-22c updop, a wspólnik takiej spółki nie występuje w niej w charakterze komplementariusza.

Wyjaśnił też, że zwolnieniem z art. 22 ust. 4 updop będą mogły być objęte przychody (dochody) wspólników uzyskane z udziału w zyskach - mającej status podatnika CIT - spółki jawnej i spółki komandytowej, równoważne z przychodami wymienionymi w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j updop, tj.:

 • przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz jej wspólników,
 • równowartość zysku spółki jawnej lub komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego,
 • wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

Odnosząc się z kolei do kwestii liczenia 2-letniego okresu posiadania "nie mniej niż 10% udziałów (akcji)" spółki, warunkującego możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia, w przypadku kiedy spółką wypłacającą dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest posiadająca status podatnika CIT spółka jawna lub spółka komandytowa, Minister wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy uwzględnić art. 4a pkt 16 updop. Mówi on, że ilekroć w ustawie o CIT jest mowa o udziale (akcji), to pojęcie to obejmuje również ogół praw i obowiązków wspólnika w - posiadającej status podatnika CIT - spółce jawnej lub komandytowej.

Istotnym jest zatem okres nieprzerwanego posiadania przez minimum dwa lata ogółu praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, przyznającego takiemu wspólnikowi minimum 10% praw do udziału w jej zyskach.

Przy ocenie spełnienia tych warunków uwzględnieniu podlega również okres, zanim dana spółka jawna lub komandytowa uzyskała status podatnika CIT, a w przypadku kiedy spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną albo spółka jawna uległa przekształceniu w spółkę komandytową - również okres poprzedzający takie przekształcenie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.