Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Źródło przychodów z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Źródło przychodów z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Przychody wspólnika z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje rodzaj prowadzonej przez spółkę osobową działalności oraz źródło, z którego spółka uzyskuje przychody.

Tak wynika z wyroku NSA z 7 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 3591/18.

Podatniczka PIT jest wspólniczką spółki jawnej. Spółka posiadała certyfikaty inwestycyjne, które wykupiła, uzyskując dochód. Ponieważ spółka jest transparentna podatkowo, podatnikami są jej wspólnicy, a uzyskany dochód należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, to od tego dochodu pobrała wspólnikom 19% zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadziła go na rachunek urzędu skarbowego.

Podatniczka nie zgodziła się z takim postępowaniem, bowiem jej zdaniem w tym przypadku przychody ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof), a nie z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 updof). Organ odwoławczy, do którego zwróciła się o stwierdzenie nadpłaty z tytułu niesłusznie pobranego podatku, nie znalazł podstaw do zwrotu podatku. Stwierdził, że przedmiot działalności spółki nie obejmował obrotu udziałami, papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi, nie stanowił więc realizacji przedmiotu działalności spółki. Należało go zatem zaliczyć do innego źródła, tj. do kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, a następnie do NSA.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez
sądy administracyjne dostępna jest
w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl

WSA zgodził się z organem podatkowym. Z kolei NSA nie zgodził się z rozstrzygnięciem Sądu pierwszej instancji. Porządkując stan faktyczny, zauważył, że spór w niniejszej sprawie dotyczył zasadności wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zaś kluczowym w tym sporze zagadnieniem prawnym była kwestia zaliczenia przychodu uzyskanego z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych do odpowiedniego źródła przychodu, co ma zasadnicze znaczenie dla sposobu jego opodatkowania podatkiem dochodowym. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko organów podatkowych, że środki z tego tytułu stanowią odrębne źródło przychodów, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych. Skarżąca jest natomiast zdania, że w sytuacji gdy certyfikaty inwestycyjne zakupiła i wykupiła spółka jawna będąca przedsiębiorcą, której skarżąca jest wspólniczką, to przychody z ich wykupu powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej. W konsekwencji pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika było niezasadne.

W takim stanie faktycznym NSA uznał, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia zaistniałego sporu ma treść art. 5b ust. 2 updof. Zgodnie z nim, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 updof, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Należy zatem przyjąć, że jeżeli taka spółka prowadzi działalność gospodarczą, to przychody jej wspólnika osiągnięte poprzez spółkę uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Wprawdzie spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a obowiązek podatkowy powstaje u jej wspólników niejako z "pominięciem" spółki (jest wspólnikom "przypisany"), to jednak nie można tego samego powiedzieć o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych przez spółkę, tj. nie można kwalifikować ich "z pominięciem" spółki, tak jakby spółki nie było. Dochód osiągany przez spółkę osobową jest dochodem tej spółki, a nie jej wspólników. Sam ustawodawca wyraźnie to dostrzega, skoro w art. 8 ust. 1 updof używa sformułowania "przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną". Ustawodawca nie przypisuje zatem przychodu uzyskiwanego przez spółkę bezpośrednio wspólnikowi. W sensie prawnym nie dokonuje automatycznego transferu przychodu spółki na rzecz wspólnika, lecz buduje taką konstrukcję, że wspólnik uzyskuje "przychody z udziału w spółce".

W niniejszej sprawie spółka jawna, której skarżąca jest wspólnikiem, prowadziła działalność gospodarczą. Zresztą, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna musi prowadzić przedsiębiorstwo, nie może funkcjonować, nie prowadząc przedsiębiorstwa, to jest jej celem. Dlatego też przychody wspólnika powinny zostać przyporządkowane do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof i stosownie do tego opodatkowane.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.