Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej po uzyskaniu ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. Jak spółka powinna ustalać zaliczki na podatek dochodowy w 2021 r.?

Ustalając zaliczki na podatek dochodowy spółka stosuje podobne regulacje, jak inni podatnicy CIT. Należy mieć także na uwadze, że w przychodach i kosztach podatkowych spółki komandytowej nie uwzględnia się przychodów oraz kosztów podatkowych "przypadających" na wspólników spółki, przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT.

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują regulacje, na podstawie których spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT, tracąc transparentność podatkową. Spółki te mogły jednak postanowić, że nowe zasady opodatkowania będą stosować dopiero od 1 maja 2021 r. Z tym wówczas dniem spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT (z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianym przypadku).

Spółka komandytowa po uzyskaniu statusu podatnika CIT jest zobowiązana rozliczać podatek dochodowy od uzyskiwanych dochodów (podobnie, jak inni podatnicy CIT), ma m.in. obowiązek opłacać w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy.

"Podstawowa" stawka CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatnicy mogą stosować preferencyjną stawkę CIT - w wysokości 9%. Druga z tych stawek może być stosowana:

 • w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro,
 • przez podatników rozpoczynających działalność gospodarczą lub małych podatników.

Spółka komandytowa po uzyskaniu statusu podatnika CIT nie jest podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Może jednak być w 2021 r. małym podatnikiem dla celów CIT, co oznacza, że zasadniczo może ona m.in. stosować 9% stawkę CIT (po spełnieniu warunków uprawniających do stosowania tej preferencji). Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów (MF) w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 27 stycznia 2021 r. Zdaniem MF:

"(...) W odniesieniu do kwestii posiadania przez spółkę komandytową statusu małego podatnika (...) można przyjąć, że jeżeli jej przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za poprzedni rok nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (art. 4a pkt 10 ustawy CIT), to może ona w roku posiadania takiego statusu stosować obniżoną stawkę. (...)"

Podobne stanowisko zostało wyrażone w piśmie podsekretarza stanu w MF z 8 stycznia 2021 r., nr DD5.054.7.2020 (będącego odpowiedzią na zapytanie poselskie nr 2151).

Przypomnijmy, że małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP).

W przypadku spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., problemowe jest ustalenie okresu, jaki spółka ta powinna przyjąć na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika. Czy powinien to być okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r., czy od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., czy może od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.? Problem ten został poruszony w interpelacji poselskiej nr 20382. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w piśmie z 30 lipca 2021 r., będącym odpowiedzią na tę interpelację wyjaśnił, że wartość przychodu ze sprzedaży (obliczana dla limitów dla małego podatnika) powinna być ustalana w oparciu o poprzedni rok obrotowy spółki komandytowej. Zatem, zdaniem podsekretarza stanu:

"(...) spółka komandytowa, która (...) 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i której rok obrotowy nie ulegnie zmianie (jest tożsamy z rokiem kalendarzowym), przy ustalaniu statusu "małego podatnika", uwzględnia wartość sprzedaży brutto za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W sytuacji natomiast, gdy spółka komandytowa wydłuży rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r., wówczas w celu ustalenia statusu małego podatnika powinna uwzględnić wartość przychodu ze sprzedaży brutto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r."

Sposoby opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez spółkę komandytową

Po uzyskaniu statusu podatnika CIT spółka komandytowa jest obowiązana wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zaliczki te wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (podatnik nie wpłaca tej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku).

Podatnicy CIT mogą także opłacać zaliczki na podatek dochodowy w sposób kwartalny. Taka możliwość dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych podatników.

Jak już wskazano, spółka komandytowa, która uzyskała w 2021 r. status podatnika CIT (wcześniej prowadziła działalność) nie jest podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności. Mogłaby ona więc opłacać zaliczki kwartalne, gdyby posiadała status małego podatnika. Tak też wynika z ww. pisma Ministerstwa Finansów, udostępnionego naszemu Wydawnictwu w dniu 27 stycznia 2021 r.

Dodajmy także, że spółki komandytowe, które uzyskały w 2021 r. status podatnika CIT, nie mogą w roku tym opłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Podatek ten płaci się bowiem w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym podatnicy nie wykazali podatku należnego - w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (zob. art. 25 ust. 6 ustawy o PDOP). Skoro spółka komandytowa nie była dotychczas podatnikiem CIT, to nie płaciła podatku dochodowego i nie składała zeznania podatkowego.

"Pierwsza" zaliczka na podatek dochodowy

Do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółek komandytowych nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów stanowiły przychody lub koszty wspólników takiej spółki. Tak wynika z art. 12 ust. 5 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 28 listopada 2020 r., poz. 2123), która wprowadziła nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych.

W związku z tym, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od maja 2021 r., spółka komandytowa powinna uwzględnić w przychodach podatkowych wyłącznie przychody uzyskane przez spółkę komandytową od dnia uzyskania przez nią statusu podatnika CIT. Również w kosztach uzyskania przychodów tej spółki uwzględnia się te koszty podatkowe, które są potrącalne od dnia uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT. Nie uwzględnia się tu natomiast przychodów czy kosztów podatkowych z działalności spółki komandytowej, rozliczanych przez wspólników spółki komandytowej przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT, proporcjonalnie do udziału w spółce (tj. za miesiące styczeń - kwiecień 2021 r.).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.