Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Koszty bezpośrednie związane z przychodem poprzedniego roku - rozliczenie ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty bezpośrednie związane z przychodem poprzedniego roku - rozliczenie dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Spółka z o.o., której rok podatkowy/obrotowy jest równy kalendarzowemu, wykonała w 2020 r. usługę, wykazując z tego tytułu przychód. Część kosztów bezpośrednio związanych z ww. usługą zostanie poniesiona w 2021 r., po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego za 2020 r. Jak koszty te spółka powinna rozliczyć dla celów CIT?

Koszty bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w 2020 r., poniesione w 2021 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego/upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego za 2020 r., podlegają uwzględnieniu w rachunku podatkowym generalnie w 2021 r.

Rozliczenie podatkowe

Dla celów CIT koszty uzyskania przychodów "dzielą" się generalnie na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz na koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie. W sytuacji, o której mowa w pytaniu, mamy do czynienia z pierwszym rodzajem kosztów. Tego rodzaju koszty rozliczane są dla celów CIT w oparciu o regulacje zawarte w art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy o PDOP.

Z powyższych przepisów wynika, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Dotyczy to również kosztów uzyskania przychodów poniesionych po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego.

Natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami poniesione po ww. terminach, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Z pytania wynika, że w momencie poniesienia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami uzyskanymi w 2020 r., sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostało już sporządzone (zostało również złożone zeznanie podatkowe za 2020 r.). To oznacza, że koszty te spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2021 r.

Gdyby jednak w momencie poniesienia ww. kosztów sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze sporządzone/nie upłynął termin do złożenia CIT-8 za 2020 r., to ww. koszty należałoby uwzględnić w rachunku podatkowym w 2020 r.

Przypomnijmy, że u podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ustawowy termin na złożenie CIT-8 (oraz na zapłatę podatku) za 2020 r. przypadał 31 marca 2021 r. Termin ten został jednak przedłużony do końca czerwca 2021 r. Przesunięto również, o 3 miesiące, termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 r.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym m.in.
Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10.04.2021 r.
na str. 8 oraz w tym numerze BI na str. 10-11

Ujęcie bilansowe

Zgodnie z zasadą memoriału i zasadą współmierności przychodów i kosztów (zawartymi w art. 6 ustawy o rachunkowości), w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego, zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Zatem koszty związane bezpośrednio z usługami wykonanymi w 2020 r. powinny obciążać koszty bilansowe 2020 r. Co do zasady, dotyczy to także takich kosztów, o których informacje uzyskano w 2021 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego. W takim przypadku sposób ich rozliczenia uzależniony jest od istotności kosztów oraz od tego, czy ww. sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone. I tak, jeśli koszty dotyczące poprzedniego roku (por. art. 54 ustawy o rachunkowości):

 • są istotne, a informacje o nich jednostka uzyskała przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego - należy zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy (tu: 2020 r.) oraz powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał,
 • nie są istotne albo są istotne, ale informacje o nich jednostka uzyskała po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. - koszty te ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała (tu: 2021 r.).

 

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.