Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Fakturę korygującą przelicza się według kursu waluty przyjętego ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Fakturę korygującą przelicza się według kursu waluty przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
To że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco, nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs waluty bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Do przeliczenia na złote korekty przychodu należy zastosować kurs waluty, jaki został przyjęty do przeliczenia faktury pierwotnej.

Tak wynika z wyroku NSA z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1153/18.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie daty przyjęcia kursu waluty przy korekcie przychodów uzyskiwanych przez spółkę w walucie obcej. We wniosku wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza udzielać kontrahentom rabatów w postaci skont, jeśli dany kupujący zapłaci cenę za towar przed ustalonym terminem płatności. Skonto będzie dokumentowane w fakturze korygującej. Zamierza ponadto przyznawać kontrahentom rabaty w postaci bonusów posprzedażowych, gdy kontrahent zrealizuje określony obrót z tytułu zakupu towaru w określonym czasie. Rabat ten dokumentowany będzie fakturą korygującą wystawioną do faktur dokumentujących sprzedaż towaru w okresie, za który udzielany jest rabat w postaci bonusu posprzedażowego.

Spółka zapytała, czy na potrzeby skorygowania przychodu w CIT kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących powinna przeliczać po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej? Jej zdaniem korektę przychodów powstałą na skutek skont oraz bonusów posprzedażowych należy ujmować "na bieżąco" - w dacie wystawienia faktury korygującej, gdyż przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka pisarska, zaś kwoty wyrażone na tych fakturach w walucie obcej należy przeliczyć na potrzeby korekty po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Przy tym wskazała, że faktury korygujące służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości osiągniętego przychodu należnego za dany okres rozliczeniowy, zaś kwestia kursu, po którym należy przeliczać korektę przychodu, uzależniona jest od momentu ujęcia korekty przychodów.

Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że o zastosowaniu właściwego kursu waluty decyduje data powstania przychodu. Późniejsza korekta przychodu nie zmienia tej zasady.

Spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie. Sąd uznał skargę za uzasadnioną. W jego ocenie skoro w świetle art. 12 ust. 3j updop data wystawienia faktury korygującej, której nie spowodował błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, decyduje o powstaniu przychodu związanego z działalnością gospodarczą i wskazuje, że przychód ten będzie osiągnięty w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą, należy przyjąć, że dniem przeliczenia przychodów w walutach obcych na złote, według kursu średniego ogłaszanego przez NBP będzie ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu, czyli dzień wystawienia faktury korygującej. Sąd zastrzegł jednak, że stanie się tak tylko wówczas, gdy okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą, będzie różny od okresu rozliczeniowego, w którym wystawiono fakturę pierwotną. W sytuacji natomiast, gdy faktura korygująca i faktura pierwotna będą wystawione w tym samym okresie rozliczeniowym (roku podatkowym), należy uznać, że przychód związany z działalnością gospodarczą powstanie na zasadach przyjętych w art. 12 ust. 3a updop, bez modyfikacji przyjętej w art. 12 ust. 3j updop. Przychody w walutach obcych trzeba więc przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi, częściowego wykonania usługi - nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez
sądy administracyjne dostępna jest
w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl

Obie strony sporu nie były zadowolone z takiego rozstrzygnięcia i obie złożyły skargi kasacyjne. NSA przyznał rację organowi interpretacyjnemu.

W uzasadnieniu wydanego wyroku stwierdził, że możliwość dokonania korekty przychodu na bieżąco nie oznacza równocześnie możliwości przyjęcia do przeliczenia korygowanego przychodu kursu bieżącego, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej. Faktury korygujące/noty księgowe wystawione przez spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego. Wystawienie takiej faktury/noty nie prowadzi do powstania odrębnego przychodu podatkowego, ale skorygowania przychodu już powstałego. W rezultacie, do przeliczenia na złote kwoty wynikającej z faktury korygującej należało zastosować kurs waluty, jaki został przyjęty do przeliczenia faktury pierwotnej. To data powstania przychodu decyduje o zastosowaniu właściwego kursu waluty, w jakiej osiągnięto przychód. Późniejsza korekta tego przychodu nie zmienia tej zasady.

Od redakcji

Zaprezentowane stanowisko NSA jest zgodne z linią interpretacyjną organów podatkowych. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.408.2018.1.MM, którą powołaliśmy w artykule pt. "Przeliczenia kursowe dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego" zamieszczonym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 24 z 2019 r.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.