Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Błędne zaksięgowanie faktury - moment korekty kosztów podatkowych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Błędne zaksięgowanie faktury - moment korekty kosztów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020

W czerwcu 2020 r. (już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.) okazało się, że faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej w grudniu 2019 r. została zaksięgowana (w grudniu) w błędnej, tj. zawyżonej wysokości. Czy o różnicę między kwotą netto wykazaną na fakturze a kwotą ujętą przez spółkę w kosztach podatkowych, spółka może skorygować koszty uzyskania przychodów na bieżąco, w 2020 r.?

W omawianym przypadku przyczyną korekty jest popełniony przez spółkę błąd. To oznacza, że korekty kosztów podatkowych nie można dokonać na bieżąco. Korekty tej dokonuje się wstecz, w okresie rozliczeniowym, w którym koszt podatkowy został wykazany w błędnej (zawyżonej) wysokości.

Kwestię korygowania kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 15 ust. 4i-4m ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika m.in., że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w ww. okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, moment korekty kosztów podatkowych uzależniony jest od przyczyny korekty. Jeśli więc:

 • przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy/inna oczywista omyłka, to korekty kosztów podatkowych dokonuje się na bieżąco,
   
 • korekta kosztu wynika z popełnionego błędu lub innej oczywistej omyłki, to korekty kosztów podatkowych dokonuje się wstecz, w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie ujęto koszt podatkowy.

Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć pod ww. pojęciami "błąd rachunkowy" czy "inna oczywista omyłka". W praktyce organów podatkowych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym:

 • "błąd rachunkowy" ma miejsce wówczas, gdy wystąpi błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć np. błędnie podanej na fakturze ceny lub wartości towarów, albo błędnie zaksięgowanej kwoty przez nabywcę,
   
 • "inna oczywista omyłka" to inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym; "omyłka" może się wiązać również z błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu, albo nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego; okoliczność taka musi mieć charakter "pierwotny".

Jak przykładowo stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 19 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.615.2019.4.SG:

"(...) za "błąd rachunkowy" należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów), jak i po stronie odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry, zastosowanie wadliwego kursu waluty obcej przy przeliczaniu wartości kosztu na złote, etc.) (podkreśl. red.).

(...) przez "omyłkę" należy rozumieć "spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie". W konsekwencji, za "inną oczywistą omyłkę" należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym. Takim błędem będzie np. ujęcie w kosztach podatkowych faktury wystawionej na podmiot inny niż faktyczny nabywca towaru. "Omyłka" wiązać się również będzie z błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu, albo nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter "pierwotny". Co więcej, "omyłka" musi być "oczywista". Oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty, korekta dokonywana winna być w okresie otrzymania dokumentu potwierdzającego przyczynę korekty (w przypadku korekty kosztów uzyskania przychodów) lub w okresie wystawienia tego dokumentu (w przypadku korekty przychodów). Tylko w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że nieprawidłowe ujęcie przychodu bądź kosztu było bezpośrednim wynikiem błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, korekta kosztu winna być uwzględniana "wstecznie". (...)"

Powyższa interpretacja dotyczyła wprawdzie korekty przychodów podatkowych, przypomnijmy jednak, że zarówno w przepisach dotyczących korekty przychodów, jak i kosztów ustawodawca posłużył się tymi samymi pojęciami: "błąd rachunkowy" i "inna oczywista omyłka". Na gruncie zatem obu tych zdarzeń ww. pojęcia należy interpretować tak samo.

Z pytania wynika, że spółka w grudniu 2019 r. ujęła w kosztach podatkowych fakturę dokumentującą zakup energii elektrycznej w kwocie innej (wyższej) niż wykazana na tej fakturze. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego skorygowania kosztu podatkowego o różnicę między kwotą wykazaną na fakturze a kwotą ujętą przez spółkę w kosztach podatkowych. Należy w tym przypadku uznać, że przyczyną korekty kosztu podatkowego jest błąd. To oznacza, że spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów wstecz, w okresie rozliczeniowym, w którym wykazała koszty podatkowe w błędnej wysokości, tj. w grudniu 2019 r.

Zaznaczamy, że dla celów bilansowych skutki popełnionego błędu spółka powinna ująć w księgach rachunkowych na bieżąco. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (2019) zostało już bowiem zatwierdzone, a to powoduje brak możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.