Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rzeczywiste wydatki do wysokości "kilometrówki" w firmowych kosztach - interpretacja ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rzeczywiste wydatki do wysokości "kilometrówki" w firmowych kosztach - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w związku z podróżami członków zarządu odbywanymi ich prywatnymi samochodami. Kosztami podatkowymi są wydatki w części nieprzekraczającej kwot wynikających z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów służbowych oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w odrębnych przepisach.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4010.12.2017.1.BF.

Członek zarządu zawarł ze spółką z o.o. (wnioskodawcą) umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W ramach tej umowy wykorzystuje prywatny samochód osobowy do odbywania podróży służbowych. W celu ustalania faktycznego przebiegu pojazdu prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. Z tytułu odbywanych podróży otrzymuje "kilometrówkę" (kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu w wysokości 0,8358 zł).

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, czy tak ustalone koszty używania samochodu w podróży służbowej będą w spółce kosztami uzyskania przychodów?

Jego zdaniem ustalone w ten sposób koszty nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie odzwierciedlają kosztów rzeczywistych (faktycznie poniesionych wydatków na zakup paliw, opłaty parkingowe, płatne autostrady).

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy w części za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że spółka zwracając członkom zarządu wydatki dotyczące kosztów podróży z użyciem samochodu prywatnego na cele służbowe, ponosi wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop. W myśl tego przepisu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu wydatki, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 30 updop, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Opierając się na powołanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, organ podatkowy uznał, że dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów podatkowych poniesionych i należycie udokumentowanych wydatków z tytułu używania na potrzeby działalności prowadzonej przez podatnika samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika, ale w granicach wskazanego w przepisie limitu.

Zatem wydatki jakie ponosi spółka w związku z podróżami z użyciem samochodów prywatnych członków zarządu - wbrew jej twierdzeniom - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednak jedynie w części nieprzekraczającej kwot wynikających z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów służbowych oraz stosownej stawki za jeden kilometr przebiegu.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60