Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Na co zwrócić uwagę, prowadząc firmę w mieszkaniu?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Na co zwrócić uwagę, prowadząc firmę w mieszkaniu?

Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Kinga Romas

Często wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu czy domu. Jest to oczywiście dopuszczalne. Jednak decydując się na takie rozwiązanie, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Może wzrosnąć podatek od nieruchomości

W sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu czy domu może zajść konieczność odprowadzania podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej za pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji obowiązuje bowiem zasada, że jeżeli np. cały pokój jest zajęty na prowadzenie działalności, wtedy opodatkowuje się go stawką właściwą dla przedsiębiorców. Jeżeli jednak ten sam pokój spełnia jednocześnie funkcje mieszkalne, np. stoi w nim kanapa czy łóżko, jak i funkcje związane z prowadzeniem firmy, wówczas zastosowanie znajduje stawka jak dla budynków mieszkalnych.

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu przesłanym naszemu Wydawnictwu w dniu 5 kwietnia 2023 r. wskazało, że: "Lokal mieszkalny, w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną firmę, wykorzystywany jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej i do codziennego życia przedsiębiorcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według niższej stawki".

Co istotne, jeżeli tylko część mieszkania czy domu zostanie zajęta na prowadzenie firmy, jedynie od tej części wnosi się podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej, a od pozostałej - jak dla powierzchni mieszkalnych.

Gdyby okazało się, że jednak pomieszczenie zajęte na biznes przestanie pełnić funkcję mieszkalną, wówczas należy dokonać zgłoszenia w tym zakresie do organu podatkowego. Należy to zrobić w terminie 14 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli w trakcie roku podatkowego zachodzi zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Właściciel musi wyrazić zgodę

Przedsiębiorca, składając wniosek rejestrujący do CEIDG, musi podać m.in. adres zamieszkania i korespondencyjny. Należy też wskazać stałe miejsce prowadzenia działalności lub oświadczyć, że nie będzie go posiadał, gdyż np. świadczy pracę u klientów. Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Może to być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • dzierżawa,
 • najem,
 • użyczenie.

Dokumentu tego nie trzeba składać wraz z wnioskiem CEIDG-1. Wystarczające jest złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie takiego tytułu (składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w cudzym mieszkaniu, należy poinformować o tym fakcie właściciela nieruchomości i uzyskać jego zgodę. Najlepiej, aby została ona wyrażona na piśmie. Oczywiście właściciel ma prawo jej nie wyrazić, ale wówczas musi podać konkretny powód takiej decyzji. Odmowa ma zazwyczaj miejsce, gdy:

 • planowana przez najemcę działalność będzie uciążliwa dla sąsiadów,
 • prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym będzie powodowało jego szybsze zużycie.

Poinformowanie właściciela jest też konieczne z uwagi na możliwość wzrostu wysokości stawki podatku od nieruchomości.

Zgoda wspólnoty

W przypadku większości firm prowadzonych w mieszkaniu nie ma konieczności uzyskiwania zgody wspólnoty na prowadzenie takiej działalności. Jeśli jednak, prowadząc działalność we własnym mieszkaniu, przedsiębiorca będzie ingerował w części wspólne zamieszkałej nieruchomości lub działalność może być uciążliwa dla pozostałych mieszańców, wówczas zgoda wspólnoty może okazać się konieczna.

Zmiana sposobu użytkowania

Przedsiębiorca może być zobowiązany do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego. Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń,
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Takiego obowiązku nie ma zasadniczo w przypadku podejmowania działalności o charakterze biurowym.

Każdorazowo zaistnienie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest oceniane indywidualnie. Co ważne, nie każda faktyczna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego będzie w rzeczywistości zmianą sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) - por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 227/13.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia trzeba dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgłoszenie należy złożyć przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego w drodze postanowienia wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części oraz nakłada obowiązek przedstawienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.