Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy

Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Agata Cieśla

Otrzymałam dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i otworzyłam działalność usługową opodatkowaną na zasadach ogólnych. Czy dotacja jest moim przychodem? Jak rozliczać w kosztach sfinansowane nią wydatki? (pytanie nr 923588)

Oprócz kwot uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług przychodami z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątkiem są tu, z zastrzeżeniami nieistotnymi w omawianej sytuacji, dotacje związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - one nie stanowią firmowego przychodu (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Z tego względu dotacja otrzymana przez uczestniczkę forum, w części przeznaczonej na nabyte przez nią, podlegające amortyzacji środki trwałe, nie stanowi przychodu firmowego. Natomiast część dotacji przeznaczona na nabycie materiałów i towarów jest przychodem z tego źródła, co nie oznacza jednak, że jest ona podatkowana. Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof zwolnił bowiem od podatku dochodowego jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z kolei obciążanie kosztów podatkowych wydatkami sfinansowanymi dotacją otrzymaną z FP zależy od rodzaju zakupionych składników majątku. Jeżeli z dotacji zakupione zostaną środki trwałe, to rozliczając je w kosztach przedsiębiorca powinien uwzględnić ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof. Wynika z niego, że jeżeli podatnik zakup środka trwałego sfinansował dotacją, to odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej nie można ująć w kosztach. Gdy jednak zakup środka trwałego podatnik tylko częściowo finansuje z dotacji, a częściowo ze środków własnych, wówczas kosztu podatkowego nie stanowi odpis amortyzacyjny tylko od tej części jego wartości początkowej, która została pokryta dotacją.


Dotacja w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowi przychodu firmowego.


Natomiast wydatki na zakup materiałów i towarów sfinansowane z dotacji, uczestniczka forum może rozliczać w kosztach podatkowych, mimo że dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof. Wydatki sfinansowane wskazanymi w nim środkami zwolnionymi od podatku dochodowego nie zostały bowiem wyłączone z kosztów podatkowych w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o pdof.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60