Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Zatrudnienie niemal jedynego wspólnika a uchwała SN
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zatrudnienie niemal jedynego wspólnika a uchwała SN

Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Sąd Najwyższy niedawno uznał w uchwale, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym tak jak wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Uchwała ta ani jej uzasadnienie nie dotyczą możliwości pracowniczego zatrudnienia wspólnika w jego spółce. Orzecznictwo w tej kwestii jest ukształtowane, choć w praktyce kwestie dotyczące pracowniczego zatrudnienia wspólnika w jego spółce wciąż rodzą w konkretnych sprawach spory z ZUS. Na gruncie prawa pracy w dalszym ciągu istotne może być pojęcie niemal jedynego wspólnika. Takie ustalenie w odniesieniu do danej osoby przesądzi, że wspólnika takiego nie może łączyć ze spółką stosunek pracy.

Sprawa wspólnika z 99% udziałów

Oddział ZUS w Lublinie decyzją stwierdził, że wspólnik spółki z o.o. nie podlegał ubezpieczeniom społecznym jako pracownik w tej spółce od 17 grudnia 2008 r. do 31 maja 2010 r., gdyż posiadał w niej 99% udziałów. Drugą decyzją ZUS stwierdził zaś, że ten wspólnik podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od 17 grudnia 2008 r. do 31 lipca 2013 r. na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497) tak jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność, będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Posiadał bowiem 99% udziałów w spółce i powinien być traktowany jako jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Lublinie wyrokiem oddalił odwołania wspólnika od tych decyzji. Na skutek apelacji sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Sąd ten przed wydaniem orzeczenia w sprawie przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne. Podkreślił bowiem, że kontrowersje budzi kwalifikowanie wspólnika dwu- lub wieloosobowej spółki z o.o., który jest wspólnikiem dominującym, jako podlegającego ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie (...), mimo że regulacja ta obejmuje tylko wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Uchwała SN tylko w sprawie ubezpieczeń

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w uchwale przedstawione mu zagadnienie prawne (patrz ramka). W uzasadnieniu do tej uchwały SN podkreślił, że sprawa ma swoją przyczynę w zakwestionowaniu przez organ rentowy pracowniczego zatrudnienia jako podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym dominującego wspólnika w spółce z o.o. i w orzecznictwie wskazującym, że tam, gdzie nie spełnia się stosunek pracy, to ze względu na zasadę powszechności ubezpieczeń społecznych należy przyjąć, iż wspólnik w spółce z o.o. powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym tak jak wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. SN podkreślił, że kwestia kwalifikacji pracowniczego zatrudnienia jest poza zakresem pytania prawnego i pozostaje do indywidualnego rozstrzygnięcia w sprawie. Wskazał jedynie, że nie można kategorycznie wykluczyć pracowniczego zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o. w każdym przypadku. Przedmiotem regulacji z art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest objęcie ubezpieczeniami społecznymi dominującego czy niemal jedynego wspólnika w spółce z o.o. ani wątpliwości związane z kwalifikacją zatrudnienia dominującego wspólnika w spółce jako pracownika.

Pracownicze zatrudnienie wspólnika

Dla Prenumeratorów GOFIN

W sprawie, w której wydana została uchwała SN (przytoczona w ramce), ZUS i Sąd Okręgowy uznały, że wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce nie mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym jako pracownik spółki, gdyż 99% udziałów w spółce nie pozwala na pracownicze zatrudnienie. Trudno bowiem przyjąć, aby właściciel przedsiębiorstwa był jednocześnie osobą mu podporządkowaną jako pracownik. Z kolei Sąd Apelacyjny, zadając pytanie SN, skupił się jedynie na kwestii dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Wskazując na dwa przeciwstawne kierunki orzecznictwa, przywołał m.in. wyrok SN z dnia 15 września 2021 r., sygn. akt I USKP 44/21. Zaprezentowany w nim pogląd znalazł odzwierciedlenie w omawianej uchwale. Warto zwrócić uwagę na wnioski, jakie zaprezentował SN w uzasadnieniu tego wyroku. SN wskazał, że jeżeli w konkretnym stanie faktycznym nie można przyjąć, że mniejszościowy udziałowiec jest udziałowcem fikcyjnym (figurantem), ponieważ bierze rzeczywisty udział w prowadzeniu spraw spółki (choćby nawet nie był członkiem jej zarządu, a na zgromadzeniu wspólników mógłby być przegłosowany w każdej sprawie przez wspólnika większościowego), to nie ma miejsca na stosowanie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie (...). W takim przypadku słuszne odrzucenie możliwości zawarcia przez większościowego wspólnika umowy o pracę ze spółką może prowadzić do sytuacji, w której wspólnik spółki z o.o. nie będzie miał tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jednak w takim przypadku przysługuje mu prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (art. 7 ustawy o systemie...). Jeżeli z tej możliwości nie skorzysta, powinien mieć świadomość konsekwencji swojej decyzji w zakresie nabycia w przyszłości prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., który nie może skutecznie zawrzeć ze spółką umowy o pracę, musi mieć również świadomość, że brak możliwości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (któremu mogą podlegać tylko osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) pozbawi go świadczeń przysługujących z tego ubezpieczenia na wypadek krótkotrwałej niezdolności do pracy. Takie są konsekwencje świadomego wykreowania spółki wieloosobowej (nawet tylko dwuosobowej), która nie pozwala na objęcie jej wspólników obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a jednocześnie wspólnik nie ma (nie chce lub nie może mieć) innego tytułu do tych ubezpieczeń na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o systemie (...). Pozostanie wówczas poza systemem. Jest to jego decyzja i to on (oraz członkowie jego najbliższej rodziny uprawnieni do świadczeń pochodnych, np. renty rodzinnej) poniosą jej negatywne skutki.

Możliwość zatrudnienia bez zmian

W kwestii możliwości zatrudnienia wspólnika spółki z o.o. na etacie w swojej spółce aktualne pozostaje dotychczasowe, ukształtowane orzecznictwo. Jest to dopuszczalne, o ile zaistnieją elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. Ich brak powoduje, że nie jest możliwe nawiązanie stosunku pracy między wspólnikiem a jego spółką z o.o. Będzie tak zawsze w przypadku jedynego wspólnika zaangażowanego w bieżącą działalność zarządczą spółki, a także, gdy jeden ze wspólników ma w spółce pozycję tak dalece dominującą, że można uznać, iż jest niemal jedynym wspólnikiem. W praktyce poczynienie takich ustaleń bywa trudne i jest przedmiotem sporu z organami rentowymi. Więcej na ten temat pisaliśmy m.in. w GP nr 85 z 2023 r., na str. 17.

Wspólnicy spółek, mając świadomość przedstawionych wniosków płynących z orzecznictwa, wybierając podstawę zatrudnienia wspólnika, pamiętając o kontrowersjach dotyczących stosunku pracy, mogą rozważyć możliwość nawiązania stosunku cywilnoprawnego ze spółką, o ile rzeczywiście będą wykonywać czynności (usługi) dla spółki inne niż te, do których wykonywania są zobowiązani na podstawie przepisów K.s.h. np. jako członkowie zarządu.

"Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy (...) o systemie ubezpieczeń społecznych (...)".

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.