Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Ucieczka przed wierzycielami w spółkę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ucieczka przed wierzycielami w spółkę

Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Paweł Cierkoński

Gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej i ryzyko upadłości podsuwają przedsiębiorcom myśli o założeniu nowego podmiotu, który faktycznie przejmie dotychczasową działalność bez bagażu zobowiązań. Realizacja takiego pomysłu może prowadzić do odpowiedzialności karnej jego autora oraz odpowiedzialności cywilnej nowo utworzonego podmiotu.

Tworzenie spółki "na zapas" może być fatalnym pomysłem. Na pierwszy rzut oka dla przedsiębiorcy taki pomysł może wydawać się kuszący. Zarejestrowana w KRS spółka kapitałowa o takim samym lub zbliżonym przedmiocie działalności może faktycznie przejąć i kontynuować działalność przedsiębiorcy, gdy ten zbliża się do granic wypłacalności. W razie zagrożenia ze strony wierzycieli przedsiębiorca nakłania kontrahentów i pracowników do rozwiązania z nim umów i zawarcia nowych ze spółką. W ten sposób spółka startuje z czystym kontem, a przedsiębiorcę obciążają stare długi.

Realizacja takich scenariuszy godzących w interesy wierzycieli jest smutnym elementem w pejzażu krajowego rynku. Może jednak przynieść skutki odmienne od przewidywanych.

Przeniesienie majątku

Jeśli przerzucenie działalności na spółkę ma iść w parze z przeniesieniem na nią składników majątku niezbędnych do funkcjonowania, to takie zachowanie może być kwalifikowane jako przestępstwo. Art. 300 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 17) penalizuje udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia swojego wierzyciela w razie grożącej dłużnikowi niewypłacalności lub upadłości poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, nieniszczenie rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie składników swojego majątku. Postać kwalifikowana (art. 300 § 2 K.k.), zagrożona surowszą karą, dotyczy przypadku, gdy taki czyn ma na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego (czyli egzekucji sądowej lub administracyjnej).

Zbycie składników majątku na rzecz spółki bez wzajemnego, ekwiwalentnego świadczenia łatwo może wypełniać znamiona opisanych przestępstw. Tym bardziej w taki sposób będzie kwalifikowane darowanie składników majątku czy ich pozorne sprzedawanie (bez rzeczywistej zapłaty ceny). Odpowiedzialność karną z art. 300 K.k. może ponieść nie tylko niewypłacalny (zagrożony niewypłacalnością) przedsiębiorca, ale również osoby, które w imieniu spółki nabywają składniki majątku ze świadomością przestępczego działania na szkodę wierzycieli zbywcy.

Bezskuteczność zbycia

Dodatkową ochronę wierzycieli przed wyzbywaniem się przez dłużnika składników majątku gwarantują przepisy Kodeksu cywilnego. Tzw. skarga pauliańska (art. 527 i kolejne K.c.) daje wierzycielowi możliwość wystąpienia z żądaniem przeciwko nabywcy składników o uznanie zbycia za bezskuteczne względem niego. Uwzględnienie takiego powództwa pozwala następnie skierować egzekucję do składników majątku zbytych przez dłużnika, tak jakby nadal były jego własnością. Nabywca jako osoba trzecia będzie musiał znosić taką egzekucję.

Skarga może dotyczyć czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Skargą można wzruszać czynności nieodpłatne (w tym i darowiznę przykrywającą pozorną sprzedaż), a także odpłatne, np. gdy cena była istotnie zaniżona.

Działania syndyka

O wiele szersze możliwości wzruszenia czynności prawnych dłużnika ma jego syndyk, jeśli takowy zostanie ustanowiony na skutek ogłoszenia upadłości.

Syndyk przedsiębiorcy dodatkowo może, a nawet powinien przeanalizować samą procedurę wcześniejszego przejęcia jego działalności przez spółkę. Dotyczy to również tych przypadków, gdy przejęciu nie towarzyszyło zbycie składników majątku. Dobrowolne rezygnowanie ze źródeł przychodów - oddawanie klientów i zleceń na rzecz nowo utworzonej spółki - może być kwalifikowane jako działanie na szkodę przedsiębiorcy, a nawet jako czyn nieuczciwej konkurencji. Jeśli upadły prowadzi działalność w formie spółki handlowej, syndyk bez trudu może od jego byłych członków zarządu, czy wspólników uprawnionych do reprezentacji, dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Z kolei wobec spółki, która przejęła działalność, syndyk może próbować dochodzić roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

Długi wobec pracowników

Prawo pracy w sposób szczególny chroni wierzytelności wobec pracowników w razie przejścia zakładu pracy. Art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) przewiduje, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, co do zasady, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, a za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Pojęcie "przejścia zakładu pracy" jest interpretowane szeroko. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 2010 r., sygn. akt III PK 49/09, przyjął, że art. 231 K.p. ma zastosowanie również w razie zmiany wykonawcy usługi przez przedsiębiorcę, jeżeli nowy wykonawca przejmuje istotne składniki mienia związane z wykonywaniem tej usługi przez jego poprzednika. W zależności od stanu faktycznego, przejęcie działalności przez spółkę wraz z pracownikami może powodować, że spółka będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy spoczywające na zadłużonym przedsiębiorcy. W konsekwencji spółka jako nowy pracodawca będzie musiała spłacać długi swego poprzednika.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.