Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Wycena darowanego ogółu praw i obowiązków wspólnika
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wycena darowanego ogółu praw i obowiązków wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Organy podatkowe nie kwestionują możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na podstawie umowy darowizny. Umowa taka najczęściej zawierana jest pomiędzy najbliższymi zaliczonymi do tzw. grupy zerowej w podatku od spadków i darowizn. W celu spełnienia wymogów przysługiwania zwolnienia od tego podatku konieczne jest określenie wartości rynkowej tego ogółu.

Umowa darowizny a podatek

Wspólnik spółki jawnej może zbyć członkostwo w spółce, korzystając z instytucji przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika, o ile spełnione są warunki wynikające z art. 10 § 1 K.s.h. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.). Organy podatkowe przyjmują, że podstawą przeniesienia owego ogółu może być umowa darowizny. Pisaliśmy o tym m.in. w GP nr 22 z 2022 r., na str. 17.

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem m.in. darowizn podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Umowa darowizny omawianego ogółu często zawierana jest między najbliższymi. Gdy nabywcą będzie małżonek, zstępny (np. dziecko), wstępny (np. rodzic), pasierb, rodzeństwo, ojczym czy macocha, to mogą oni skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunki przysługiwania tego zwolnienia reguluje art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043). Przesłanki te to zgłoszenie nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymóg ten nie dotyczy m.in. sytuacji, gdy umowa jest zawarta w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron (art. 4a ust. 4 ustawy).

W przypadku niespełnienia warunków przysługiwania zwolnienia do nabycia omawianego ogółu zastosowanie znajdą zasady opodatkowania dotyczące nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zakładam, że w przypadku obdarowanego pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, wolą darczyńcy jest przekazanie darowizny tylko np. synowi (a nie synowi i jego żonie jako wspólnikowi zbiorowemu). Wówczas zgodnie z ogólną zasadą ogół praw i obowiązków trafi do jego osobistego majątku (a nie majątku wspólnego małżonków), a on będzie mógł w całości skorzystać ze zwolnienia (art. 31 § 1art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Wartość ogółu w zgłoszeniu

Na potrzeby wywiązania się m.in. z obowiązku złożenia zgłoszenia SD-Z2 (por. cz. G) niezbędne jest określenie wartości omawianego ogółu. W świetle art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy, wartość nabytego ogółu praw i obowiązków wspólnika przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona jego wartości rynkowej. Wartość rynkową praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny dzień ten określony jest w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wycena ogółu

W przypadku ogółu praw i obowiązków wspólnika nie ma możliwości ustalenia przeciętnych cen stosowanych w obrocie takim ogółem. Punktem wyjścia do wyceny ogółu praw i obowiązków wspólnika może być wycena wartości majątku spółki. Jednak ze względu na specyfikę tego ogółu wymienić można także najistotniejsze aspekty do uwzględnienia przy tej wycenie. Po pierwsze, istotny jest udział w zyskach i stratach danego wspólnika, czy spółka ma zyski z lat ubiegłych niewypłacone wspólnikom. Ważnym elementem może być też poziom należności i zobowiązań pomiędzy wspólnikami a spółką. Przykładowo, gdy pobrane przez wspólnika zaliczki na poczet zysku przekroczyły jego udział w rzeczywistym zysku, spółka będzie miała należność wobec wspólnika. Istotne może być też określenie, czy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki czy zakresu jego uprawnień co do majątku spółki w razie jej likwidacji (art. 82 K.s.h.).

Podatek od darowizn a podatek dochodowy

W sytuacji gdy nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce podlegać będzie przepisom ustawy od spadków i darowizn, to nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Będzie tak też, gdy otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (por. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z dnia 16 października 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.277.2017.1.AM, i z dnia 28 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.695.2019.2.AP).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora KIS wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.427.2021.1.RR. W stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że zyski wypracowane w spółce przed dniem darowizny ogółu praw i obowiązków stanowiły składnik majątku spółki, a ściślej składnik majątkowy będący elementem ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w związku z uczestnictwem w spółce. Dyrektor KIS uznał jednak, że wypłata zysków zgromadzonych w spółce osobowej nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, gdyż nie jest przychodem podlegającym przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Realizacja praw majątkowych nie została wymieniona w art. 1 tej ustawy jako czynność podlegająca podatkowi od spadków i darowizn. Dyrektor KIS podkreślił, że nabycie prawa majątkowego w drodze darowizny jest odrębną czynnością od realizacji tego prawa majątkowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.