Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Wypowiedzenie umowy spółki e-mailem
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wypowiedzenie umowy spółki e-mailem

Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Jestem wspólnikiem czteroosobowej spółki cywilnej. Jeden ze wspólników przesłał pozostałym wspólnikom e-mailem wypowiedzenie udziału w spółce ze skutkiem natychmiastowym z powodu choroby. Żaden z nas nie chce kwestionować jego wypowiedzenia. Umowa spółki nie zawiera w tej kwestii żadnych regulacji. Została ona jednak zawarta na piśmie. Czy taka forma wypowiedzenia jest wystarczająca?

Zasady składania wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, w tym natychmiastowego z ważnych powodów, reguluje art. 869 K.c. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Wypowiedzenie udziału powoduje ustanie stosunku spółki względem osoby ustępującej, a w przypadku spółki dwuosobowej pociąga za sobą rozwiązanie spółki (zob. art. 871 K.c.). Aby wypowiedzenie udziału w spółce było skuteczne, ustępujący wspólnik musi złożyć stosowne oświadczenie woli pozostałym wspólnikom, w spółce dwuosobowej drugiemu ze wspólników. Nie wymaga ono akceptacji adresata(-ów).

Odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy od trzech kwestii, tj.:

 • formy umowy spółki cywilnej (art. 77 § 2-3 K.s.h.),
 • tego, czy zastrzega ona dla wypowiedzenia udziału w spółce określoną formę (zastrzeżenie takie może mieć postać np. następującego postanowienia: "Do zmiany umowy konieczne jest dochowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności"),
 • składu majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej, jeśli w skład majątku spółki wchodzą prawa do nieruchomości i na nieruchomościach (np. prawo własności, użytkowania wieczystego albo ograniczone prawa rzeczowe), wypowiedzenie warto złożyć co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (ułatwi to ujawnienie zmian w księdze wieczystej).

Zakładam, że wymienione prawa nie wchodzą w skład majątku spółki cywilnej. Czytelnik wskazał zaś, że umowa spółki była zawarta w formie pisemnej i nie zastrzega określonej formy dla wypowiedzenia, co oznacza, że jej wypowiedzenie może być złożone w formie dokumentowej, w tym m.in. e-mailem. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza bowiem złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 772 K.c.). Przy tym przez wspomniany dokument należy rozumieć nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Stanowi o tym art. 773 K.c.

Forma dokumentowa to forma o niższym stopniu sformalizowania aniżeli forma pisemna. Przejawia się to przede wszystkim w braku konieczności złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie zawierającym oświadczenie woli. Wskazał na to Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 15 lipca 2021 r., sygn. akt III Ca 307/21. Dla złożenia oświadczenia woli w postaci dokumentu wystarczające jest złożenie go w jakiejkolwiek postaci umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią (pismo, obraz, dźwięk) oraz utrwalenie tej treści na jakimkolwiek nośniku informacji (papier, plik graficzny, plik dźwiękowy). Sąd podkreślił też, że identyfikacja osoby składającej oświadczenie woli może nastąpić bądź na podstawie treści samego dokumentu, w którym złożone zostało oświadczenie, bądź po sprawdzeniu np. informatycznego nośnika danych lub urządzenia, za pomocą którego złożono oświadczenie. Przesłanka ta jest więc spełniona zarówno w odniesieniu do dokumentów, których treść wprost identyfikuje wystawcę dokumentu (podpis na dokumencie, niebędący jednak podpisem własnoręcznym lub elektronicznym - przykładowo: podpis klawiaturowy czy odwzorowany mechanicznie podpis własnoręczny, ale także wzmianka w treści dokumentu określająca osobę składającą oświadczenie), jak i dokumentów zawierających treść anonimową, których sposób sporządzenia lub przekazania odbiorcy pozwala na identyfikację ich wystawcy (adres poczty elektronicznej, z którego dokument został przesłany, adres IP urządzenia sieciowego czy numer telefonu, za pomocą którego wysłana została wiadomość tekstowa).

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.