Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Informacje o długach przedsiębiorcy w KRS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Informacje o długach przedsiębiorcy w KRS

Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Paweł Cierkoński

W KRS mogą zostać ujawnione informacje o cywilnoprawnych zobowiązaniach przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do rejestru. Ponadto wciąż możliwe jest zgłaszanie w KRS danych o umorzonych z powodu bezskuteczności egzekucjach prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy. Od 1 lipca 2021 r. ta druga kategoria danych będzie ujawniana w uruchamianym Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zezwala m.in. cywilnoprawnemu wierzycielowi na zamieszczenie w KRS informacji o swojej wierzytelności przysługującej wobec dłużnika wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Dane wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelności, jeżeli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia zamieszcza się w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców. W przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca ze zobowiązania solidarnego. Wynika tak z art. 41 pkt 3 ustawy o KRS.

Dodatkowo art. 41a ustawy o KRS przewiduje, że łączna wysokość należności albo wierzytelności wpisywanej do KRS w ramach jednego postępowania nie może być niższa niż 2.000 zł. Dopuszczalne jest więc wpisanie należności na kwoty niższe od 2.000 zł, ale pod warunkiem, że ich suma wynikająca z kilku tytułów dołączonych do wniosku co najmniej opiewa na tę kwotę.

Wniosek o wpis

Aby złożyć wniosek o wpis należności do KRS, wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciwko dłużnikowi. Najczęściej będzie to wyrok czy nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Dodatkowo wierzyciel musi wykazać, że wezwał dłużnika do spełnienia świadczenia zakreślając mu co najmniej 30-dniowy termin od dnia doręczenia wezwania. Tytuł (tytuły), wezwanie do zapłaty z dowodem doręczenia powinny być załącznikami do wniosku sporządzanego na formularzu KRS-Z41 (ewentualnie z załącznikiem KRS-ZP). Wniosek podlega opłacie w kwocie 250 zł.

W razie uwzględnienia wniosku, w rejestrze znajdą się następujące informacje: oznaczenie wierzyciela, kwota lub opis wierzytelności oraz określenie tytułu wykonawczego. Dane w rejestrze znajdą się jednak dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu, a zatem po ewentualnym rozpatrzeniu środków zaskarżenia składanych przez dłużnika.

Umorzenie egzekucji

Do KRS wciąż może być wpisana informacja o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W przypadku egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika, podstawą do ujawnienia informacji jest odpis prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydanego w oparciu o art. 824 § 1 pkt 3 K.p.c. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

Po zmianach dokonanych w ustawie o KRS z dniem 15 marca 2018 r. ujawnienie takich informacji następuje na wniosek, a nie z urzędu. Dla tego rodzaju wniosków w odniesieniu do egzekucji sądowych nie przewidziano jednak urzędowego formularza (w odniesieniu do egzekucji administracyjnej właściwy jest formularz KRS-Z40). Składając wniosek (czy to z zastosowaniem niewłaściwego KRS-Z41 czy też bez użycia jakiegokolwiek formularza), należy dodatkowo wspomnieć o braku właściwego druku w obiegu prawnym. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 250 zł.

Usunięcie wpisów

Do wykreślenia z KRS danych o cywilnoprawnych zobowiązaniach przedsiębiorcy oraz o umorzonych egzekucjach niezbędne jest właściwe orzeczenie sądu albo oświadczenie dłużnika i wierzyciela (art. 46 ust. 1 ustawy o KRS). W tym przypadku trzeba złożyć formularz KRS-Z41 z dowodem opłaty sądowej w kwocie 250 zł.

Ponadto wpisy o zobowiązaniach i egzekucjach są wykreślane automatycznie po upływie 7 lat od dnia ich dokonania (art. 46 ust. 2 ustawy o KRS) bez potrzeby składania wniosku czy podejmowania działań przez sąd z urzędu.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

1 lipca 2021 r. to kolejna po przesunięciach data, w której ma zostać uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Z tą datą zakończy się możliwość ujawniania w KRS informacji o bezskutecznie prowadzonej egzekucji, choć dokonane wpisy pozostaną w mocy.

W KRZ będą zamieszczane informacje m.in. o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika US albo dyrektora oddziału ZUS z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Dane w rejestrze będzie zamieszczał organ egzekucyjny z urzędu. Uregulowany został też tryb usuwania danych w razie zaspokojenia należności. W każdym przypadku dane dotyczące egzekucji nie będą ujawniane po upływie 7 lat od ich ujawnienia.

Przepisy nie przewidują przeniesienia do KRZ danych o umorzonych egzekucjach ujawnionych wcześniej w KRS. Z treścią wpisów w KRZ będzie mógł się zapoznać każdy zainteresowany za pośrednictwem internetu.

Informacje o długach w KRS

» Ujawnieniu nie podlegają długi na kwotę mniejszą niż 2.000 zł.
» Wniosek o ujawnienie w KRS wierzytelności może złożyć tylko podmiot, któremu wierzytelność ta przysługuje.
» Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 250 zł.
» Dane wpisane na podstawie art. 41 ustawy o KRS nie są objęte domniemaniem prawdziwości wynikającym z ustawy, wpis nie jest publikowany w MSiG.
» Informacje o długach do czasu ich usunięcia będą widoczne w każdym odpisie z KRS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112)

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.