Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe

Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Od 24 czerwca 2020 r. dłużnicy mogą wdrażać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy tarczy 4.0. Głównym celem wprowadzenia tego postępowania jest uniknięcie upadłości przedsiębiorców, którzy przechodzą przez trudny okres. Stanowi ono rozwiązanie tymczasowe. Może być wdrożone do 30 czerwca 2021 r. Trwają jednak prace legislacyjne nad wprowadzeniem na stałe do polskiego porządku prawnego rozwiązań dotyczących uproszczonej restrukturyzacji. Według projektu ustawy ma to nastąpić z dniem 1 lipca 2021 r., tj. w dniu, w którym ma ruszyć Krajowy Rejestr Zadłużonych i wdrożona ma być informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Podstawowe reguły

Ustawowa restrukturyzacja skierowana jest do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, tj. takich, których sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie mogą stać się niewypłacalne. Poza tym z restrukturyzacji może skorzystać także dłużnik niewypłacalny. Niewypłacalność stanowi bowiem przesłankę zarówno do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery postępowania restrukturyzacyjne. Zalicza się do nich postępowanie: o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, układowe oraz sanacyjne. Kolejność wymienionych postępowań nie jest przypadkowa. Przeznaczone są one dla dłużników w różnej sytuacji. Począwszy od pierwszego, które jest dedykowane dla dłużników, którzy są jeszcze w stanie sami uzgodnić program naprawczy ze swoimi wierzycielami. Kolejne dwa są już przeznaczone dla dłużników potrzebujących udziału sądu w zawieraniu układu. Ostatnie postępowanie jest adresowane do dłużników, dla których jedynym ratunkiem pozostaje skorzystanie z najdalej idących instrumentów naprawy ich przedsiębiorstw określonych przez ustawodawcę jako działania sanacyjne (zob. art. 3 ust. 6 Prawa restrukturyzacyjnego - Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.).

Postępowanie z tarczy 4.0

Na mocy tarczy 4.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.) do katalogu omawianych postępowań doszło kolejne, tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (art. 15-25 tarczy 4.0). Jest to postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu z istotnymi zmianami wynikającymi z przepisów tarczy 4.0.

Ułatwienia z tarczy 4.0

O wdrożeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego decyduje dłużnik przy wsparciu nadzorcy układu. Spełnienie warunków określonych w przepisach umożliwia dłużnikowi dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To zaś skutkuje ochroną przed wierzycielami, tj. m.in. zawieszeniem wszczętych już postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem, ewentualnie niemożnością wszczęcia takiego postępowania.

O obwieszczeniu nadzorca układu musi zawiadomić sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu w terminie 3 dni od jego dokonania. W omawianym postępowaniu sąd nie wydaje orzeczenia o jego otwarciu. Dzień dokonania obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu (zob. art. 16 ust. 1 tarczy 4.0).

Dłużnik ma 4 miesiące na porozumienie się z wierzycielami w celu zawarcia układu i złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, omawiane postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa (art. 20 ust. 1 tarczy 4.0).

Do końca czerwca br.

Ograniczenie udziału sądu w tym postępowaniu jest jednym z powodów popularności tego postępowania. Jest ono chętnie wykorzystywane w praktyce. Co istotne, wdrożenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe tylko do 30 czerwca 2021 r. Stanowi o tym art. 15 ust. 1 tarczy 4.0. Projektodawcy omawianych regulacji w 2020 r. przyjmowali, że będzie to czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii COVID-19. Poza tym, ze względu na prawo europejskie, do tego czasu ma być przygotowana nowelizacja Prawa restukturyzacyjnego, której celem będzie właśnie wprowadzenie rozwiązań odpowiadających instrumentom służącym przeprowadzeniu sprawnej restrukturyzacji (patrz ramka).

Prace legislacyjne nad nową wersją postępowania o zatwierdzenie układu

Przepisy mające na celu wprowadzenie na stałe do polskiego porządku prawnego rozwiązań prawnych dotyczących uproszczonej restrukturyzacji ujęte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. W połowie marca br. projekt ten wpłynął do Sejmu (nr druku sejmowego 1016). Według projektu nowelizacja ta ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (stan na dzień oddania Gazety do druku).

Zmiany nie polegają na przeniesieniu przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym z traczy 4.0 do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Projektowane przepisy mają na celu modyfikację obecnego postępowania o zatwierdzenie układu (por. uwagi w akapicie: Podstawowe reguły).

To w ramach tego postępowania nadzorca układu będzie mógł obwieścić o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (ma on być uruchomiony 1 lipca 2021 r.). Co istotne, dokonanie obwieszczenia skutkować będzie ochroną przed wierzycielami. Odpowiednie zastosowanie mają mieć bowiem art. 356 i art. 312 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Dzięki temu bez udziału sądu możliwe będzie wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego z ochroną przed wierzycielami. Dopuszczalne to będzie przy spełnieniu określonych warunków, nad czym czuwać ma nadzorca układu. Na odmowę dokonania obwieszczenia dłużnikowi ma przysługiwać skarga do sądu.

Analogicznie jak w postępowaniu z traczy 4.0, postępowanie to ma być krótkie. Na złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu ma być 4 miesiące od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.