Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Zaskarżenie uchwały wspólników przez udziałowca
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zaskarżenie uchwały wspólników przez udziałowca

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Paweł Cierkoński

Udziałowiec spółki z o.o. uczestniczący w zgromadzeniu wspólników, aby zachować szansę na zaskarżenie uchwał podjętych przez zgromadzenie, powinien głosować przeciwko nim i zgłosić sprzeciw do protokołu, chyba że może zaskarżyć uchwałę jako członek organu spółki. Rozpoznając sprawę, sąd powinien zbadać czy sprzeciw spełnia wymogi warunkujące merytoryczne rozpoznanie powództwa.


W trakcie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. jeden ze wspólników zgłosił sprzeciw wobec podjętej uchwały. W protokole zapisano, że głosował przeciwko uchwale i się jej sprzeciwia. Czy taki zapis wystarczy do zaskarżenia uchwały przez tego wspólnika?

Z powództwem o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały może wystąpić wspólnik głosujący przeciwko uchwale, który po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Wynika tak z art. 250 pkt 2 K.s.h. Sąd rozpoznający powództwo zawsze bada czy skarżący posiada uprawnienie do zaskarżenia uchwały, a zatem czy spełnione są wszystkie przesłanki wskazane w wymienionym przepisie - posiadanie statusu wspólnika, obecność na zgromadzeniu, głosowanie przeciwko uchwale i zgłoszenie sprzeciwu. Warto zwrócić uwagę, że badanie przez sąd legitymacji do zaskarżania uchwały będzie wyglądało inaczej, gdy skarżący może ją wywodzić z innego źródła, np. gdy jest członkiem zarządu bądź rady nadzorczej (art. 250 pkt 1 K.s.h.).

Wskazany w pytaniu sposób zaprotokołowania sprzeciwu jest wystarczający dla potwierdzenia legitymacji wspólnika do zaskarżenia uchwały. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt I CSK 12/06, stwierdził, że żądanie zapisania sprzeciwu powinno być zgłoszone w sposób jednoznaczny i stanowczy po powzięciu uchwały. Zaprotokołowanie sprzeciwu ze wskazaniem, że osoba go zgłaszająca głosowała przeciwko uchwale, spełnia wszystkie przesłanki wynikające z art. 250 pkt 2 K.s.h. Wskazanie faktu głosowania przeciwko uchwale jest szczególnie istotne, gdyż w protokole zgromadzenia wspólników odnotowuje się jedynie ogólną liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciwko lub wstrzymujących się, bez wskazania rodzaju głosów oddanych przez uprawnione do tego osoby.

Obie przesłanki przyznające wspólnikowi prawo do zaskarżenia uchwały wspólników, a zatem głosowanie przeciwko uchwale oraz zażądanie zaprotokołowania sprzeciwu, muszą zostać spełnione łącznie. Powyższe przesłanki muszą być spełnione także w przypadku wspólnika, który stawił się na zgromadzeniu wspólników, mimo jego nieprawidłowego zwołania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I Aca 1103/17).


Czy wspólnik, zgłaszając sprzeciw wobec uchwały, musi zrobić to bezpośrednio po zakończeniu głosowania, czy też możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu w późniejszym momencie zgromadzenia?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt V CSK 257/10, przyjął, że dla zachowania wymogu określonego w art. 250 pkt 2 K.s.h. wystarczające jest zgłoszenie żądania zaprotokołowania sprzeciwu przed zamknięciem zgromadzenia. W sprawie, w której orzekał SN, wspólnik na początku zgromadzenia oświadczył, że zgromadzenie zostało wadliwie zwołane, następnie głosował przeciwko wszystkim uchwałom. Po podjęciu uchwał o numerach 3, 4 i 5 dodatkowo oświadczał, że głosował przeciwko uchwale, a po podjęciu uchwały nr 6 oświadczył, że zgromadzenie jest wadliwe i wystąpi do sądu o unieważnienie wszystkich uchwał. Właśnie na tle takiego stanu faktycznego Sąd Najwyższy przyjął, że należy przyjąć, iż dla zachowania wymogu określonego w art. 250 pkt 2 K.s.h. wystarczające jest zgłoszenie żądania zaprotokołowania sprzeciwu przed zamknięciem zgromadzenia, zaś sprzeciw skarżącego wspólnika przeciwko podjętym uchwałom wyraził z pewnością wyraźnie i stanowczo. Zdaniem SN opisane oświadczenia wspólnika wskazują niewątpliwie na to, że sprzeciwiał się podjęciu zaskarżonych uchwał.

Jak zatem widać, moment zgłoszenia sprzeciwu nie musi być ściśle powiązany z chwilą zakończenia głosowania. Sprzeciw powinien jednak zostać zgłoszony przed zamknięciem zgromadzenia. Przewodniczący i protokolant muszą odnotować fakt zgłoszenia sprzeciwu. Art. 248 § 2 K.s.h. wymaga od osoby sporządzającej protokół ze zgromadzenia wspólników, aby zgłoszone sprzeciwy zostały w nim wymienione. Gdyby wspólnikowi bezprawnie odmówiono zaprotokołowania sprzeciwu, fakt jego złożenia w toku procesu mógłby wykazywać innymi środkami dowodowymi (np. zeznaniami świadków).


Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w 2020 r. będzie się odbywać w sposób zdalny. Czy może to jakoś wpływać na dopuszczalność zaskarżenia uchwał przez udziałowców głosujących przeciwko uchwałom?

NIE. Obowiązujące od września 2019 r. i zmienione w marcu 2020 r. przepisy dotyczące udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie wprowadzają żadnych ograniczeń dotyczących możliwości zgłaszania sprzeciwów przeciwko podjętym uchwałom. Art. 2341 § 2 K.s.h. w obecnym kształcie przewiduje, że udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej musi spełniać co najmniej dwa podstawowe warunki:

 • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i
   
 • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Przy spełnieniu tych wymogów wspólnik biorący w sposób zdalny udział w zgromadzeniu może korzystając z bezpośredniej komunikacji zgłosić sprzeciw co do podjętej uchwały. Przewodniczący i protokolant, nawet jeśli nie znajdują się w tym samym miejscu co wspólnik, powinni spełnić spoczywający na nich obowiązek i sprzeciw zaprotokołować.

Poza tym informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu z możliwością zdalnego udziału w nim, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał muszą być zamieszczone w zaproszeniu na zgromadzenie wspólników (art. 238 § 3 K.s.h.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.